UK - UngdomsKväll

"De lyf­te blic­ken, och då såg de ing­en ut­om Je­sus." Matt 17:8

Välkommen på UK (ungdomskväll)!

 

Detta är åtekommande event som innehåller gudsjänst och café. Gudstjänsterna är fokuserade på lovsång, tillbedjan och undervisning. Efter det drar Café UK igång med gott och billigt fika och gött häng! Det brukar bli väldigt härliga kvällar!

Dessa möten är en ekumenisk satsning mellan SvK, EFS och ELM. 

För info om när och var. Följ Rafikifriday på Instagram.