Den gemensamma lokalen på Studievägen 18 är öppen för alla hyresgäster.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Sankta Katarina studentboende

Sankta Katarina studentboende ligger på Studievägen 14, 16 och 18 med närhet till Örebro universitet och city. Här finns en ung gemenskap med möjligheter till gemensamma aktiviteter i samlingsrum och samtalsrum. Välkommen!

Sankta Katarina studentboende ligger på Studievägen 14,16 och 18. Tillsammans i de tre husen finns det 137 lägenheter (131 ettor och 6 tvåor) som ägs och förvaltas av Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB. För att söka till studentboendet ska du läsa på Örebro universitet eller vid andra eftergymnasiala studier i Örebro.

BOSTADSPORTALEN

För att kunna söka lediga lägenheter måste du registrera dig i vår bostadsportal.

Det här kan du göra i bostadsportalen:

  • anmäla intresse för lediga lägenheter
  • bevaka lediga lägenheter (för att stå kvar i kön måste du logga in minst en gång var sjätte månad)
  • göra felanmälan

Tidigare engagemang kan ge en viss förtur

Vi tar vid uthyrning hänsyn till om du har haft ett tidigare engagemang inom Svenska kyrkan. Det är därför viktigt att ange detta i din intresseanmälan där du också kan lämna referenser. 

Du bjuds in till gemensamma aktiviteter

Som hyresgäst bjuds du och dina grannar in till andakter och andra aktiviteter i gemensamma samtals- och samlingsrum. Grillplatsen på bakgården är öppen för alla hyresgäster, liksom den stora samlingslokalen på Studievägen 18. Aktiviteterna är öppna och arrangeras av Svenska kyrkans universitetspräst och universitetsdiakon, och i samarbete med Almby församling.

En del av Svenska kyrkans sociala arbete

Sankta Katarina Studentboende ägs av Svenska kyrkan i Örebro genom Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB. Samma bolag äger och förvaltar Laurentiusgården (seniorlägenheter) på norr i Örebro. Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som på kristen grund möter människor i livets alla skeden. Genom att äga och förvalta Sankta Katarina Studentboende tar Svenska kyrkan ett socialt och diakonalt ansvar.

Sankta Katarina studentbostäder ligger när Örebro universitet. På bilden syns lägenhetshusen i bakgrunden, bakom studenter som grillar på den gemensamma grillplatsen.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Svenska kyrkans bostäder i Örebro