Den gemensamma lokalen på Studievägen 18 är öppen för alla hyresgäster.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Sankta Katarina studentboende

Sankta Katarina studentboende ligger på Studievägen 14, 16 och 18 med närhet till Örebro universitet och city. Här finns en ung gemenskap med möjligheter till gemensamma aktiviteter i samlingsrum och samtalsrum. Välkommen!

Sankta Katarina studentboende ligger på Studievägen 14,16 och 18. Tillsammans i de tre husen finns det 137 lägenheter (131 ettor och 6 tvåor) som ägs och förvaltas av Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB. För att söka till studentboendet ska du läsa på Örebro universitet eller vid andra eftergymnasiala studier i Örebro.

BOSTADSPORTALEN

För att kunna söka lediga lägenheter måste du registrera dig i vår bostadsportal.

Det här kan du göra i bostadsportalen:

  • anmäla intresse för lediga lägenheter
  • bevaka lediga lägenheter (för att stå kvar i kön måste du logga in minst en gång var sjätte månad)
  • göra felanmälan

Tidigare engagemang kan ge en viss förtur

Vi tar vid uthyrning hänsyn till om du har haft ett tidigare engagemang inom Svenska kyrkan. Det är därför viktigt att ange detta i din intresseanmälan där du också kan lämna referenser. 

Du bjuds in till gemensamma aktiviteter

Som hyresgäst bjuds du och dina grannar in till andakter och andra aktiviteter i gemensamma samtals- och samlingsrum. Grillplatsen på bakgården är öppen för alla hyresgäster, liksom den stora samlingslokalen på Studievägen 18. Aktiviteterna är öppna och arrangeras av Svenska kyrkans universitetspräst och universitetsdiakon, och i samarbete med Almby församling.

En del av Svenska kyrkans sociala arbete

Sankta Katarina Studentboende ägs av Svenska kyrkan i Örebro genom Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB. Samma bolag äger och förvaltar Laurentiusgården (seniorlägenheter) på norr i Örebro. Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som på kristen grund möter människor i livets alla skeden. Genom att äga och förvalta Sankta Katarina Studentboende tar Svenska kyrkan ett socialt och diakonalt ansvar.

Sankta Katarina studentboende består av 137 nybyggda lägenheter med närhet till Örebro universitet och city.

Våra studentlägenheter

Här kan du läsa mer om våra 137 studentlägenheter i populära Sörbyängen i Örebro.

Sankta Katarina studentbostäder på Studievägen 14 och 16, med grillplats på bakgården.

Intresseanmälan

Här kan du registrera dig som bostadssökande i vår bostadsportal där vi lägger ut alla lediga lägenheter. Ju längre du stått i kö, desto större chans har du att få den lägenhet du önskar.

Sankta Katarina Student Apartments, in English

The Church of Sweden's Student Apartments, with their 137 apartments, are situated in the Sörbyängen district of Örebro. Sankta Katarina Student Apartments consist of three buildings at Studievägen 14, 16 and 18.

För dig som hyr

Det här är information till dig som är hyresgäst på Sankta Katarina studentboende i Örebro. Här kan du läsa om de gemensamma lokalerna på Studievägen 18. Du hittar också basfakta om lägenhetens utrustning, tvättstugan, sopsortering, bredband, el, parkering och lite till.

Bygget går som planerat i Almby kyrkpark

Svenska kyrkans bostäders byggnation av det nya generationsboendet för studenter och 55+ i Almby kyrkpark går som planerat. Den 15 september öppnar möjligheten att lämna en intresseanmälan för att få hyra en lägenhet. Sensommaren 2023 kommer de första hyresgästerna att kunna flytta in.

Sankta Katarina studentbostäder ligger när Örebro universitet. På bilden syns lägenhetshusen i bakgrunden, bakom studenter som grillar på den gemensamma grillplatsen.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Svenska kyrkans bostäder i Örebro