Foto: Helena Sachs

Snickeriskolan i Ilemera, Tanzania

Olaus Petri församling stöder ett biståndsprojekt i Tanzania:Ilemera Carpentry Centre for Orphans (ICCO).

Olaus Petri församling stöder ett biståndsprojekt i Tanzania: Ilemera snickeriskola för pojkar och flickor, som blivit föräldralösa p.g.a. AIDS. Skolan drivs av Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania.

Från starten 2006 t.o.m. 1/9 2013 har vi samlat in 397 315:-

Insamlingsresultat:

Olaus Petri församling har stöttat ICCO sedan 18 november 2006. 

Berit Ek, pensionerad hushållslärare och diakon, som varit med och förvandlat ett stort stycke trädlöst land till ett trädrikt uppodlat område med kyrka, sjukstuga, konferenscentrum, snickeriskola, bor fortfarande halva året på Ilemera.
Berit har arbetat hela sitt liv på Ilemera och är en garant för att projektet fungerar bra både vad gäller verksamhet och ekonomi.
Det finns inga mellanhänder utan vårt bidrag går oavkortat till verksamheten.

Garant för verksamheten.

Målet för vår insamling är att kunna bekosta elevernas startutrustning. Det är ett väldigt angeläget projekt då centret knappast har medel ens till hela driftskostnaden. Om vi får ihop mer pengar så är de tacksamma för varje bidrag till driften.

Målet för vår insamling.

För närvarande får 20 ungdomar, mest pojkar, en tvåårig utbildning till snickare respektive sömmerska där. När de slutar och tar sin examen får de en startutrustning så att de kan börja arbeta och försörja sig direkt efter skolan. Den utrustningen kostar för pojkarnas del 1200 kronor och består av handverktyg som köps in i Tanzania.

Möjlighet till egen försörjning.

Församlingsresor
I slutet av oktober 2008 reste kyrkorådets ordförande Karin Bensch och församlingspedagog Helena Sachs tillsammans med fyra ungdomsstipendiater till Tanzania för att besöka Ilemera och dela elevernas vardag. Här kan du se en film från den resan: 

I november 2012 var det dags för ett återbesök. Den här gången ägnade vi mycket tid åt att resa runt och hälsa på de elever som gick på skolan när vi var där förra gången för fyra år sedan.

Jubileumsinsamling

Under 2012 fyllde Olaus Petri kyrka 100 år, och det såg vi som en möjlighet att uppmärksamma vårt internationella projekt Ilemera.
Vårt mål var tusen kronor för varje år kyrkan fyllde, och det lyckades vi med, under året fick vi in inte mindre än 139 069:-, stort TACK till alla som var med och bidrog!

Vill du bidra?

• Sätt in pengar via postgiro på 640 09 78-0, mottagare: Olaus Petri pastorsexpedition. Märk talongen ”Ilemera”.
• Köp cd’n "I helgedomens famn" med församlingens körer och musikkår  för 100:-. 10:- går direkt till Ilemera. Finns på pastorsexpeditionen!

Låt oss hjälpa dessa föräldralösa ungdomar att bygga sig en framtid!

Internationella gruppen i Olaus Petri församling.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (dec -21). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling