Bilden visar en griffeltavla med ett stort frågetecken på.
Foto: Pixabay

Väljarnas frågor och de förtroendevaldas svar inför kyrkovalet

Inför kyrkovalet i Örebro pastorat har väljarna haft möjlighet att ställa frågor via webben till de sex nomineringsgrupper som kandiderar till kyrkofullmäktige. Här kan du läsa alla frågor och svar som kommit in!

Kyrkovalet den 19 september är ett viktigt val. Då avgörs vilka personer som ska få ditt förtroende att besluta om kyrkans framtid. Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter ska prioriteras? Vilka ställningstaganden ska kyrkan göra och vad ska kyrkan satsa på?

Örebro pastorat har erbjudit väljarna möjligheten att skicka in egna frågor till de sex nomineringsgrupper som kandierar till kyrkofullmäktige. Här kan du läsa både frågorna och svaren.