Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Valborgshälsning från Kräcklinge

Ta emot denna vårhälsning från Kräcklinge och sjung gärna med! En varm och frisk vår önskar vi dig!

30 april. Valborgshälsning från Kräcklinge

Valborgsmässofirande i Kräcklinge är en höjdpunkt för många, den traditionen får vi uppleva på avstånd detta år. Men vi finns hos varandra i tanken och drömmer om att ses på riktigt snart! Ta emot denna vårhälsning från Kräcklinge och sjung gärna med! En varm och frisk vår önskar vi dig!

Medverkande i inslaget...

Sång: Helena Larsson, Maria Rudberg, Rebecca Öhman, Joakim Arenius

Fiol: Alexandra Zoffman

Piano: Helena Larsson

 

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13) .

E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka