Foto: Hanna Kjell

Svenska kyrkan och Örebro universitet i unikt samarbete: Så vill kursgården öka intresset för hållbar mat

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan och kurs- och konferensgården Solliden vill öka människors lust för hållbar mat. I ett nytt projekt samarbetar kyrkan därför med miljövetarstudenter vid Örebro universitet. ”Vi vill vara en vägvisare vad gäller hållbar mat”, säger Maria Comstedt, föreståndare på Svenska kyrkans kurs- och konferensgård Solliden.

Kurs- och konferensgården Solliden, som ägs och drivs av Svenska kyrkan, är omtalad för sina populära måltider. Sollidens restaurang har stort fokus på ekologisk och närproducerad mat – och är dessutom krav-certifierad.

För att ta nästa steg i arbetet med hållbar mat tar Svenska kyrkan och Solliden nu hjälp av 21 studenter vid Örebro universitets miljövetenskapliga program med inriktning mot hållbara livsmedelssystem. Uppdraget: Att öka kunskap, helhetsförståelse, handlingskraft, vilja och lust för hållbar mat.

– Det finns otroligt mycket forskning kring mat och hållbarhet. Men svårare är: Hur får man till det praktiskt i verksamheten – och hur får vi människor att reflektera över hållbar mat? Därför är vi glada att få arbeta tillsammans med universitetet och studenterna i ett case som ger oss värdefulla idéer, säger Hanna Kjell, Svenska kyrkans miljöstrateg i Örebro.

Hållbar mat ut ett vetenskapligt perspektiv

Konstutställning med fokus på hållbar mat, diskussionsunderlag till temamiddagar på Solliden – eller vetenskapligt grundade argument mot fördomar om hållbar mat? Det är exempel på projekt som studenterna kan välja att presentera.

– Vi tar hjälp av studenterna för att få en vetenskaplig grund till vårt arbete med hållbar mat, säger Maria Comstedt, föreståndare på Solliden. Vi får exempelvis frågor om och möter en del kritik mot vegetarisk och ekologiskt producerad mat. Vad säger forskningen? Hur kan man bemöta fördomar? Det har vi bett studenterna titta på.

Färdplan för klimatet

Svenska kyrkan har som mål att vara klimatneutral till år 2030 – och i det omställningsarbetet blir maten en viktig pusselbit, säger Hanna Kjell:

– Ur ett miljöperspektiv väger maten tungt. Mat är också en fråga som många brinner för: Vi samlas kring maten och pratar gärna om mat.

– Man kan säga att samarbetet med universitetet är ett steg för att uppnå klimatmålen för Svenska kyrkan Örebro pastorat, säger Maria Comstedt. Som kyrka menar vi att klimatkrisen även är en existentiell kris som väcker djupt andliga frågor. Där vill vi vara med och göra skillnad och skapa hopp – genom mod och konkret handling.

Kurs om livsmedelssystemets hållbarhetsutmaningar

Arbetet på Solliden ligger som en avslutande del i den kurs om livsmedelssystemets hållbarhetsutmaningar som miljövetarstudenterna läser just nu.

– Detta samarbete är så spännande och värdefullt för oss, säger Johanna Björklund, forskare och programansvarig för miljövetenskapligt program, inriktning hållbara livsmedelssystem vid Örebro universitet.

– Studenterna har fått massor av nya teoretiska kunskaper som de nu får möjlighet att kommunicera till andra. De ska försöka omsätta kunskaperna till praktisk handling och får möta den komplexitet och de svårigheter som det innebär, säger Johanna Björklund.

Kontaktpersoner

Kloka inköp del av Svenska kyrkans miljömål

I februari 2022 beslutade kyrkorådet i Svenska kyrkan Örebro pastorat om åtta övergripande miljömål. Ett av målen rör konsumtion av varor och tjänster, och där ingår inköpsriktlinjer som bland annat innebär att Svenska kyrkan Örebro pastorat:

  • I första hand reparerar, lånar eller köper begagnat.
  • Alltid väljer miljömärkta produkter.
  • Prioriterar förnybart och återvunnet material.
  • Alltid köper ekologisk mjölk, grädde, mjöl, ägg, kaffe, te bananer och socker. Övrigt så ofta det går.
  • Alltid köper rättvisemärkt kaffe, te, choklad och bananer.
  • Endast köper svenskt kött och chark.
  • Prioriterar lokalproducerade varor och tjänster.

Du kanske också är intresserad av:

Kurs- och konferensgården Solliden ligger vackert vid sjön Långens strand.

Solliden

Varmt välkommen till Solliden, bara 13 km från centrala Örebro. Svenska kyrkan i Örebro äger och driver en gård för läger, kurser och konferenser som har ett underbart läge vid sjön Långens strand. Du når oss på telefon 019-15 45 35.

En landsbygdskyrka i lummig omgivning. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.

Färdplan för klimatet – så arbetar Örebro pastorat med miljö och hållbar utveckling

Klimatförändringarnas effekter är kännbara redan idag. Vill du vara med och engagera dig? Här kan du läsa mer om vad Svenska kyrkan i Örebro har på gång.

Kyrkorådet har beslutat om åtta nya miljömål

En gemensam färdplan för miljö- och klimatarbetet i alla församlingar och verksamheter i Örebro pastorat. Så kan man beskriva pastoratets nya miljömål, som antogs av kyrkorådet den 24 februari 2022.

Örebro pastorat är miljödiplomerat

Svenska kyrkan Örebro pastorats alla församlingar och enheter är miljödiplomerade. Det ger verktyg för ett fortsatt strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.