Foto: Johannes Frandsen / IKON

Så sparar Svenska kyrkan Örebro energi

Nyhet Publicerad Ändrad

Sänkt temperatur i kyrkor och på kontor, koll på ventilation och isolering, samt höjd medvetenhet hos alla att även en liten sak – som att släcka ljuset efter sig – gör skillnad. Även Svenska kyrkan Örebro pastorat fortsätter att hushålla med de samlade energiresurserna och medlemmarnas pengar.

Det har knappast undgått någon att priserna för energi stigit kraftigt den senaste tiden och att det talas om risk för energibrist. Det påverkar förstås även Svenska kyrkan i Örebro pastorat, som har ansvar för 13 kyrkor och en mängd andra lokaler – platser där en omfattande verksamhet bedrivs.

– Vi kommer självklart fortsätta med verksamhet i alla våra församlingar. Samtidigt behöver vi göra mer för att nå våra högt ställda klimatmål. Varje energisparande insats är viktig, både för miljön och vad gäller de samlade resurser som finns, säger Anders Lennartsson, kyrkoherde.

Foto: Johannes Frandsen / IKON

Solceller och förnybar fjärrvärme

Att arbeta för en ökad energieffektivisering är inte nytt för Svenska kyrkan Örebro pastorat. Solceller, förnybar fjärrvärme, inköp av elbilar och översyn av alla fastigheter är några exempel på vad som redan genomförts.

För att fortsätta minska på elförbrukningen kommer nu inomhustemperaturen att sänkas. Det gäller både kyrkor, kontor och andra lokaler. I vissa fall handlar det om någon grad lägre temperatur, i andra fall om att betydligt kraftigare sänkning.

Det kommer även bli en genomgång av ventilation, och översyn om fönster eller dörrar behöver tätas. Allt för att spara både energi och pengar.

Olika insatser i olika kyrkor

Precis som tidigare år kommer temperaturen att sänkas kraftigt i ett fåtal av pastoratets kyrkor. Det sker under perioden från mitten av januari till och med början av april. Det innebär att temperaturen sänks till ungefär fyra-sex plusgrader. För att skydda inventarier i kyrkorna används avfuktare.

Oavsett om temperaturen i en kyrka är sänkt eller inte, kommer kyrkan att finnas tillgänglig för begravningar.

Sju av pastoratets 13 kyrkor har fjärrvärme, fyra värms med hjälp av värmepump, och två har direktverkande el. Det innebär att förutsättningarna skiljer sig åt för vad som kan och bör göras för att få störst effekt.

Varför har ni just nu börjat prata om att spara energi?

– Vi har ett långsiktigt mål om att vara klimatneutrala till år 2030. Under flera år har vi därför genomfört olika energibesparande åtgärder, så det är inte något vi börjat med nu i höst. Den processen fortlöper, säger David Lennermark, ekonomi- och fastighetschef.

­– Att frågan aktualiseras nu beror på att vi går mot den kallare årstiden, där pastoratets energiförbrukning alltid brukar öka. Detta sker samtidigt som det flaggas för extrema elpriser den närmaste tiden.

  • David Lennermark

    David Lennermark

    Svenska kyrkan i Örebro

    Ekonomi- och fastighetschef, VD, Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat, Svenska kyrkans bostäder

En landsbygdskyrka i lummig omgivning. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.

Färdplan för klimatet – så arbetar Örebro pastorat med miljö och hållbar utveckling

Klimatförändringarnas effekter är kännbara redan idag. Vill du vara med och engagera dig? Här kan du läsa mer om vad Svenska kyrkan i Örebro har på gång.

Bilden visar Adolfsbergs kyrka i bakgrunden. I förgrunden syns en präst och ett barn som leker vid lekplatsen.

Örebro pastorat väljer förnybar fjärrvärme – och ska miljödiplomeras

Svenska kyrkan har som mål att vara klimatneutral senast 2030. Därför har Örebro pastorat övergått till förnybar fjärrvärme – och ska även miljödiplomeras. "Det handlar om att ta ansvar för kommande generationer", säger kyrkorådets ordförande Timmy Leijen.

Örebro pastorat klimatkompenserar för 270 000 kronor

Svenska kyrkan i Örebro fortsätter satsa på klimatet, med målet att bli klimatneutrala senast 2030. Konkret innebär det bl.a. ett nytt beslut om att avsätta 270 000 kronor för att kompensera för utsläpp både för i år och även retroaktivt för år 2020. ”Det är viktigt för att ta ansvar för vårt klimatavtryck. Nu behöver vi öka takten för att även minska utsläppen i all vår verksamhet”, säger hållbarhetsutvecklare Sara Bronner.