barn som sjunger i en kyrka
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Högt förtroende och uppskattad verksamhet – örebroarna vill vara medlemmar i Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans medlemmar vill verkligen vara medlemmar. Under de senaste tio åren har antalet personer som aktivt lämnar kyrkan i Örebro aldrig varit så lågt som nu. Att Svenska kyrkan fyller en viktig funktion i samhället är det många som vittnar om, något som blir extra tydligt i en otrygg tid.

Svenska kyrkans medlemsstatistik för 2023 visar att antalet personer i Örebro som är medlemmar ligger på en stabil nivå: 60 642 personer. Det är en minskning med enbart 188 personer jämfört med året innan.
Det är också drygt 130 personer som aktivt valt att gå med i någon av Svenska kyrkan Örebros församlingar under 2023.

– Jag har den senaste tiden vid flera tillfällen mött personer här i Örebro som berättat att de gått med i Svenska kyrkan igen. Det gör mig både stolt och väldigt glad. Välkomna, säger Anders Lennartsson, kyrkoherde för Svenska kyrkan Örebro.

Uppskattar det Svenska kyrkan gör

Antalet aktiva utträden var under 2023 nere på 442 personer, vilket är det lägsta antalet på tio år.

– Vi märker att människor ser och uppskattar allt som kyrkan gör. Det handlar om gudstjänster och andra öppna mötesplatser för barn, unga och vuxna, och att vi möter ensamma, erbjuder samtal och finns vid kriser, säger Anders Lennartsson.

Fortsatt starkt förtroende

Svenska kyrkan har ett starkt förtroende hos svenska folket. Det visar Medieakademins förtroendebarometer, som presenterades förra veckan.
Enligt den har 45 procent av den svenska befolkningen ett mycket eller ganska stort förtroende för Svenska kyrkan. Det är en ökning med 3 procentenheter jämfört med förra året.

Det finns några möjliga förklaringar: 

  • I en orolig tid står kyrkan för trygghet. 
  • Intresset för andlighet och existentiella frågor ökar.

– Vi påminns så gott som dagligen om krig, våld och terror – och att det kommit närmare. Då är kyrkans uppdrag att sprida hopp viktigare än någonsin. Det gäller både här i vårt lokalsamhälle, ut i Sverige och över världen, säger Anders Lennartsson.

Bli medlem!

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan Örebro pastorat. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen. En manlig präst håller barnets hand.

Boka dop i Örebro

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett ålder på den som döps. Här kan du välja tid och plats för dop i någon av våra kyrkor och kapell. Bokning går att göra direkt på webben.