Anders Lennartsson är ny kyrkoherde för Örebro pastorat

Örebro pastorats nya kyrkoherde är Anders Lennartsson. Det beslutade ett enhälligt kyrkoråd vid ett extrainsatt sammanträde den 21 december. Anders tillträder tjänsten direkt.

– De tre kandidater som vi arbetat med har varit väldigt bra. Efter en lång process med ett flertal tester, intervjuer, utlåtande från domkapitlet och referenstagning har rekryteringsgruppen bestämt sig för att föreslå kyrkorådet att Anders Lennartsson erbjuds tjänsten, säger Annica Zetterholm, ordförande i rekryteringsgruppen.

Ett helt enhälligt kyrkoråd står bakom beslutet.

– Anders är en öppen, gränsöverskridande och nyfiken teolog med kreativitet och vilja till samverkan. Han har lång erfarenhet av kyrkoherderollen och en stark förmåga att bygga nätverk långt utanför kyrkan. Vi hälsar Anders varmt välkommen!

Anders Lennartsson är ny kyrkoherde i Örebro pastorat. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Anders Lennartsson är glad och tacksam över att ha erbjudits tjänsten.

– Det är jag verkligen, det här handlar om att tilldelas ett stort förtroende från både de förtroendevalda och från medarbetarna, säger Anders Lennartsson, som tillträder tjänsten som kyrkoherde direkt.

– Jag brinner för att kyrkan ska vara samhällsengagerad, angelägen och inriktad på samarbete. Vi blir helt enkelt bättre tillsammans med andra. Utåt för att vi kan uträtta mer ihop med andra och inåt för att vi blir starkare och mindre sårbara om vi i pastoratet hjälps åt. 

Transparent process

Anders Lennartsson är gift med Eva-Marie Lennartsson, som är personalchef i Örebro pastorat. Hon har därför inte deltagit i rekryteringsarbetet. Redan under Anders tid som vikarierande och tillförordnad kyrkoherde har en rad organisatoriska åtgärder vidtagits för att särskilja kyrkoherdens och personalchefens roller och mandat.

– I korthet har det handlat om att skapa förutsättningar som gör att kyrkoherden och personalchefen inte fattar beslut om varandra, eller ensamma fattar beslut om andra, säger Lisa Pettersson Härdne, administrativ chef. Det arbetet kommer att fortsätta. Tydlighet och transparens har varit viktiga ledord under hela processen. Därför är vi även tydliga med hur vi kommer att lösa eventuella hinder, så ingen ska gå runt och undra.

Mer om rekryteringen

Rekryteringsgruppen har bestått av kyrkorådets arbetsutskott: Annica Zetterholm, Marianne Thor, Johan Unger och Tommy Ahlberg.

När det stod klart att Anders Lennartsson sökt tjänsten, valde arbetsutskottets ordförande Timmy Leijen att backa ur processen eftersom han och Anders Lennartsson har en vänskapsrelation. Tommy Ahlberg har ersatt Timmy.

I processen har rekryteringsgruppen haft stöd av två ansvariga tjänstepersoner, administrativ chef Lisa Pettersson Härdne och personalstrateg Sune Gunnarsson. Åsa Önander från Sandahl Partners har funnits med som externt rekryteringsstöd.

Kort om Anders Lennartsson

  • Anders Lennartsson, 60, blev vikarierande kyrkoherde för Örebro pastorat den 18 januari 2021. Den 1 maj blev han tillförordnad kyrkoherde.
  • Innan dess har han bl.a. arbetat tio år i Nikolai församling i Örebro, varav sju år som församlingsherde, samt 15 år i Glanshammars församling, varav nio som kyrkoherde.
  • Han har också varit vikarierande kyrkoherde för Svenska kyrkan i utlandet under kortare perioder (London, Nice och Skagen) och är Doctor of Ministry in preaching (Lutheran School of Theology, Chicago).
  • Anders har gått flera olika ledarskapsutbildningar. Musik är ett av hans stora intressen och han skriver gärna moderna psalmer.