Bilden visar Lena vid nyinkomna varor på Matcentralen.
Foto: Jenny Holmberg

Svenska kyrkan ger bidrag på 480 000 kr till Matcentralen på Örebro Stadsmission

Utsattheten ökar under pandemin. Det märks inte minst på Matcentralen på Örebro Stadsmission. Därför har kyrkorådet i Örebro pastorat beslutat att Svenska kyrkan ger ett extra bidrag på 480 000 kr till utveckling av Porten och Matcentralen.

Under 2020 hade Svenska kyrkan i Örebro budgeterat för 2,1 miljoner i ordinarie bidrag till Örebro Stadsmissions arbete. Men i december fattade kyrkorådet beslut om ett utökat bidrag på 480 000 kronor till utveckling av Porten och Matcentralen, efter att stadsmissionen kommit in med en ansökan.

600 personer får hjälp varje vecka

Matcentralen är ett samarbete mellan Örebro Stadsmission och några av Örebros mataffärer, som skänker svårsålda varor – t.ex. livsmedel med kort datum eller skadad förpackning. Via Matcentralen hamnar varorna hos personer som inte har mat för dagen.

Under pandemin har både Porten och Matcentralen fått många fler besökare. På Porten handlar det om närmare en fördubbling, medan Matcentralens ökning är ännu större. Under hösten 2020 har Matcentralen hjälpt cirka 600 personer varje vecka, varav cirka 400 var barn.

VILL ERBJUDA SAMTALSSTÖD OCH VÄGLEDNING 

Tidigare har Matcentralens arbete framför allt skötts med hjälp av volontärer. Detta har försvårats under pandemin, då många av volontärerna är 70+.

– Vi behöver kunna säkra bemanningen nu när restriktionerna gör det svårare att engagera volontärer, säger Elin Gert, verksamhetschef på Örebro Stadsmission. Samtidigt vill vi även utveckla Matcentralen. Vi vill att Matcentralen ska bli ett nav för riktade insatser mot enskilda och familjer, i samordning med andra aktörer.

– Vi vill ju inte att människor ska stanna på Matcentralen utan – förutom basbehovet av mat – också få hjälp att komma vidare. Därför vill vi kunna erbjuda samtalsstöd och vägledning, kanske via en socionom. Det är bland annat den här utvecklingen av Matcentralen som Svenska kyrkans extra bidrag kommer att användas till.