Svenska kyrkans byggnader kartläggs i lokalförsörjningsplan

Nyhet Publicerad Ändrad

Hur används lokalerna som Svenska kyrkan Örebro pastorat har? Vilka kommer vi behöva de kommande tio åren? Det är frågor som den nya lokalförsörjningsplanen ska svara på. Beslut om planen fattas av kyrkofullmäktige i maj 2024.

Lokalförsörjningsplanens syfte är att ge Svenska kyrkan Örebro pastorat bra kunskap om vilka lokaler som finns och vilka som behövs för att kunna bedriva kyrkans verksamhet. Den nya planen som nu är på gång omfattar år 2024-2033.

Hållbar användning

Det är viktigt att lokalerna är ändamålsenliga och att församlingarna i Örebro använder kyrkans resurser på ett hållbart sätt.

Antalet medlemmar sjunker, vilket på sikt innebär att de ekonomiska resurserna minskar. Det måste Svenska kyrkan ta höjd för.

– Vi vill inte tvingas behöva välja mellan att ta hand om människor eller ta hand om lokaler. Som det är nu bygger vi inte nytt utan samverkar med andra aktörer där behov finns, säger Anders Lennartsson, kyrkoherde i Örebro pastorat.

Få åtgärder väntar

I planen finns flera förslag. Ett av de mest långtgående är att riva Sockenstugan i Mosjö. Det finns flera anledningar till det. Byggnaden är i dåligt skick. En upprustning skulle kosta 8 miljoner kronor. Sockenstugan används i dag i liten utsträckning. Den verksamheten kan flytta till annan plats. Ansökan om rivningslov görs till Örebro kommun, där ett sådant beslut fattas.

– Tyvärr kan vi behöva fatta beslut om åtgärder som inte är roliga. Tack vare att vi redan tidigare arbetat med hur vi ska sköta våra lokaler har vi förhållandevis få åtgärder framför oss. Vi behöver varken sälja eller riva någon kyrka, säger Timmy Leijen, ordförande i kyrkorådet, där planen bereds.

Tid för yttranden

Innan förslagen i lokalförsörjningsplanen blir verklighet kommer församlingar och utskott ha möjlighet att lämna in yttranden. Det kommer även att göras en barnkonsekvensanalys.

Under hösten 2023 bjuds allmänheten in till öppna informationstillfällen. Där finns möjlighet att framföra åsikter om förslagen i planen.

Sedan behandlar kyrkorådet förslaget på lokalförsörjningsplan.

I maj 2024 fattar kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Örebro pastorat beslut om det slutliga förslaget av lokalförsörjningsplanen för åren 2024-2033.

Välkommen med frågor

Du som har frågor kring vad lokalförsörjningsplanen kan komma att innebära, är varmt välkommen att kontakta kyrkoherde Anders Lennartsson eller kyrkorådets ordförande Timmy Leijen. 

Ett rönnlöv som börjat skifta till höstfärger.

Församlingsmöte i Mosjö-Täby

Välkommen till öppet församlingsmöte om Mosjö-Täby församlings fastigheter. Mosjö församlingshem onsdagen den 27 september kl 18.30.

Ett brandgult eklöv.

Församlingsmöte i Edsberg

Välkommen till öppet församlingsmöte om Edsbergs församlings fastigheter. Edsbergs församlingshem onsdagen den 4 oktober kl 19.00.