Foto: Ulla-Carin Ekblom

Svenska kyrkan i Örebro vände konfirmandtrenden med ”Inte som du tror”

Nyhet Publicerad Ändrad

Många vill bli konfirmander i Örebro – och en stor andel av dem väljer att stanna kvar som ungdomsledare i Svenska kyrkan. Hösten 2024 startar 11 nya konfagrupper i Örebro!

Med satsningen ”Inte som du tror”, som bland annat inkluderar en stor konfirmandfest, lyckades Svenska kyrkan i Örebro vända konfirmandtrenden. 24 maj 2024 arrangeras festen för tolfte gången – med Lisa Ajax som huvudartist.

Festen har flera syften, poängterar Therese Blixt, församlingspedagog med ansvar för planeringen av festen:

– ”Inte som du tror”-festen vänder sig både till våra nuvarande konfirmander och till de ungdomar som ska börja åttan i höst, som kanske är lite nyfikna på vad konfirmation är och kan vara. 

– För våra nuvarande konfirmander är festen en del av målgången, en slags final. De har ju satsat ett år på att fundera över livets verkligt stora frågor. Det är absolut värt att fira. För ungdomarna som ska börja åttan i höst är festen en möjlighet att komma och känna sig för, ställa frågor om de olika grupperna, möta ledarna och bilda sig en egen uppfattning.

Vände konfirmandtrenden

Med ”Inte som du tror” lyckades Svenska kyrkan vända konfirmandtrenden i Örebro.

Charlie och Hedvig är två av alla konfirmander i Örebro 2023-2024. Svenska kyrkans satsning "Inte som du tror" vände konfirmandtrenden i Örebro. Under 2022 var det 10-årsjubileum. Foto: Ulla-Carin Ekblom

– Vi har blivit bättre på att lyfta fram konfirmationen och förklara vad den innebär. Många nöjda ungdomar ger i sin tur att fler vågar testa. Det ger ringar på vattnet. Vi lyssnar också in ungdomarnas vilja och intressen bättre – inte minst när det kommer till gruppernas teman och inriktningar. I år har vi exempelvis tagit till vara på ungdomarnas stora intresse för Berg- och dalbanekonfa här i Örebro – och startar fyra grupper med samma koncept, där alla åker på samma resa.

11 nya grupper startar i höst

För ungdomarna blir konfatiden en speciell period i livet med nya kompisar, läger och viktiga samtal om livet, rättvisa, tro, solidaritet och empati.

– Jag brukar säga att konfirmanderna får nycklar att ha med sig genom livet. Ungdomarna själva beskriver konfan som kravlös på det sättet att man får vara den man är, man behöver inte prestera eller göra sig till. Och många hittar vänner för livet.

Många stannar kvar som ungdomsledare

Efter konfirmationen väljer många ungdomar att bli ungdomsledare i Svenska kyrkan. Ett viktigt uppdrag som bland annat innebär att leda konfirmander.

– Att så många stannar kvar är verkligen ett kvitto på att ungdomarna är nöjda med sin konfirmandtid. Och vi är så glada att ungdomarna väljer att stanna kvar, utbilda sig till ledare och bidra med sin tid. Ungdomarna är ju med och formar kyrkans framtid. 

Att många vill bli ungdomsledare beror på flera saker, tror Therese Blixt:

– Ungdomarna trivs och känner sig hemma i kyrkan. De får testa nya saker och hittar nya vänner. Att ha en uppgift eller ett uppdrag och samtidigt få umgås med sina vänner, det är en kombination som är oslagbar.

Hösten 2024 startar Svenska kyrkan i Örebro 11 nya konfagrupper med olika teman och inriktningar. Dit hör exempelvis berg- och dalbana, äventyr, ridläger och teckenspråk.

Se filmen från festen 2023:

Konfirmandutvecklingen i Örebro i siffror

Under 2012 blev 146 ungdomar konfirmerade genom att delta i någon av konfirmandgrupperna inom Örebro pastorat. År 2013 startade satsningen "Inte som du tror". År 2014 hade siffran stigit till 182 och 2015 till 190. Under 2019 valde 230 ungdomar att konfirmera sig hos Örebro pastorat. 2020 landade siffran på 227 och under pandemiåret 2021 på 178. Under 2022 valde 197 ungdomar att konfirmera sig hos Örebro pastorat, 2023 landade siffran på 175. 2024 tros siffran landa på drygt 200.

Konfirmandutvecklingen i procent
  • 2012 blev 12,3 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (26,7 % om man enbart studerar gruppen medlemmar).
  • 2016 blev 16,3 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (33,5 % om man enbart studerar gruppen medlemmar).
  • 2018 blev 14,8 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (34,3 % om man enbart studerar gruppen medlemmar).
  • 2019 blev 15,1 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (36,7 % om man enbart studerar gruppen medlemmar).
  • 2020 blev 13,3 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (32,3 % om man enbart studerar gruppen medlemmar).
  • 2021 blev 10,7 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (27,2 % om man enbart studerar gruppen medlemmar).
  • 2022 blev 10,1 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (35,7 % om man enbart studerar gruppen medlemmar).
  • 2023 blev 9,4 % av alla 15-åringar som bor i Örebro pastorat konfirmerade (25,7 % om man enbart studerar gruppen medlemmar).

Du kanske också är intresserad av:

Allt om festen ”Inte som du tror” i Örebro 24 maj med Lisa Ajax

I år arrangeras konfirmandfesten ”Inte som du tror” för tolfte gången. Årets huvudartist är Melloaktuella Lisa Ajax! Festen vänder sig till både nuvarande konfirmander och till de ungdomar som ska börja åttan i höst. Platsen är S:t Nicolai kyrka. Inbjudan till festen skickades hem i början av maj.

Född 2010? Vi startar flera nya konfagrupper i Örebro i höst!

Har alla samma chans? Finns Gud? Är det du som bestämmer hur du ska leva ditt liv? Får man tycka vad man vill? Stora frågor kräver stora svar. Vilka är dina? Hösten 2024 startar vi flera nya konfagrupper med olika teman i Örebro. Konfirmation är inte som du tror.

Välj grupp utifrån tema!

Gaming, sommar eller kanske äventyr? Här hittar du våra konfagrupper i Örebro, sorterade efter tema!