Foto: Pixabay

Sänkte energiförbrukningen med 20 % — och har anställt hållbarhetsutvecklare

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan i Örebro har sänkt sin energiförbrukning med nästan 20 procent sedan 2016 – och har nu även rekryterat en hållbarhetsutvecklare. "Vi vill göra ännu mer", säger Lisa Pettersson Härdne, administrativ chef.

Örebro pastorat har deltagit i ett energibesparingsprojekt, EE2, sedan 2016.

– Projektet avslutades i början av februari 2021 och har skett i samverkan med Region Värmland och Energimyndigheten, säger fastighetstekniker Anders Malmqvist. De enskilt största sänkningarna kom till genom att vi ersatte glödljusbelysningen i S:t Nicolai och Olaus Petri kyrkor med LED-lampor.

Men det handlar också om en rad andra åtgärder, poängterar han – till exempel tilläggsisolering av vindar, renovering av ett ventilationsaggregat och tätare uppföljning av energiförbrukningen.

– Vi är jätteglada över resultatet och ser dessutom att det finns potential att spara ännu mer energi, säger Anders Malmqvist. Arbetet fortsätter.

rekryterar hållbarhetsutvecklare

Samtidigt satsar Örebro pastorat på en helt ny rekrytering. Den 1 juni 2021 anställdes Sara Bronner som hållbarhetsutvecklare.

– Livet på jorden är hotat och grunden för vår överlevnad är skör, säger Lisa Pettersson Härdne. Forskarnas bild bekräftas av det globala nätverk som Svenska kyrkan är en del av. Därför tar vi ytterligare ett steg framåt i klimatfrågan genom ett nyinrättat, tvåårigt projekt och söker en hållbarhetsutvecklare.

– Jag är oerhört glad över att nu få bli en del av Svenska kyrkan och det arbete som bedrivs med kyrkans färdplan för klimatet på alla nivåer, säger Sara Bronner. Det finns ett stort klimatengagemang i organisationen redan. Jag hoppas kunna bidra till att sätta ännu mer fokus på klimatfrågan och att vi tillsammans når målet att ha en klimatneutral verksamhet senast 2030.

Bilden visar jordklotet.

Engagera dig för klimatet tillsammans med Svenska kyrkan

Klimatförändringarnas effekter är kännbara redan idag. Vill du vara med och engagera dig? Här kan du läsa mer om vad Svenska kyrkan i Örebro har på gång.

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något du tror på, och oftast arbete med människor på olika sätt. Bilden föreställer två personer som jobbar i Café Nikolai under en sopplunch.

Flera spännande tjänster i Örebro pastorat

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något du tror på, och oftast arbete med människor på olika sätt. Här hittar du alla lediga tjänster inom Svenska kyrkan i Örebro.