Foto: Ulla-Carin Ekblom

Högsta antalet inträden i Svenska kyrkan i Örebro på fem år

Nyhet Publicerad

De högsta inträdessifforna på fem år. 27 procent av samtliga nyfödda döpta – samma nivå som innan pandemin. Många siffror pekar åt ett positivt håll för Svenska kyrkan i Örebro när 2022 års medlemssiffror summeras.

Under 2022 gjorde 165 personer ett så kallat aktivt inträde i Svenska kyrkan Örebro pastorat. Det antalet har varit stigande sedan pandemiåren, och var förra året det högsta på de fem senaste åren.

– Den ekonomiska krisen, krig i vår närhet och en ökad krismedvetenhet ser vi som möjliga förklaringar till det. Svenska kyrkan fyller en viktig funktion i samhället, för många människor och på många olika plan. Den rollen vill vi fortsätta att ha, säger Anders Lennartsson, kyrkoherde i Örebro pastorat.

Färre utträden

Antalet utträden slutade under 2022 på 545. Det är den lägsta siffran sedan 2015. De senaste åren har antalet utträden varit i snitt 715 per år.

Anders Lennartsson Foto: Ulla-Carin Ekblom

Att antalet medlemmar i Svenska kyrkan Örebro ändå fortsätter att minska är starkt kopplat till hur åldersstrukturen ser ut bland pastoratets medlemmar.

Fler barndop

En stor och viktig fråga för Svenska kyrkan är antalet dop. Efter en kraftig nedgången under pandemiåret 2020, då antalet personer som fick träffas på samma plats var begränsat, vände den siffran uppåt. Den utvecklingen har fortsatt även under 2022.

– Förra året döptes 344 barn i Örebro pastorat, jämfört med 317 året innan. Procentuellt av antal födda är vi nu på samma nivå som innan pandemin, 27 procent, vilket vi förstås är väldigt glada över, säger Anders Lennartsson.

Drop-in-dop för alla åldrar

Svenska kyrkan i Örebro bjuder regelbundet in till drop-in-dop, det vill säga ett tillfälle att döpas utan att boka tid i förväg. Redan i kväll, den 22 mars kl 17.30-19.30, finns det en sådan möjlighet i S:t Mikaels kyrka. Nästa tillfälle är lördagen den 6 maj, även då i S:t Mikaels kyrka.

– Här vill jag återigen passa på att säga att det inte finns någon åldersgräns för att döpas. Dopet är en fest för livet och en tradition lika fin oavsett ålder på den som döps, säger Anders Lennartsson.

KORTA FAKTA 2022 (2021)

  • Antal boende i Örebro pastorats åtta församlingar: 129 133 personer (128 172)
  • Antal medlemmar: 60 962 personer (61 539)
  • Medlemsförändring från föregående år: - 577 (-1 333)
  • Utträden: 545 (849)
  • Inträden: 165 (143)
  • Antal döpta barn: 344 (317)
  • Antal avlidna: 772 (688)