Sonny och Lena på Café Nikolai förbereder inför Svenska kyrkans stora julfest på julafton i Örebro.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Fira julafton tillsammans med andra hos Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Ensam den här julen? Eller vill du helt enkelt fira jul i kyrkan tillsammans med andra? Varje julafton arrangerar Svenska kyrkan Örebro pastorat en gemensam julfest – även 2023. Anmälan till julfesten öppnar i slutet av november.

Varje jul erbjuder Svenska kyrkan Örebro pastorat en julfest för de personer som, av olika skäl, vill fira julafton tillsammans med andra. Församlingarna turas om att ansvara för firandet och 2022 var det Nikolai församling som höll i firandet.

Svenska kyrkans julfirande i Örebro på julafton, 24 december – så går det till

Det fanns teckenspråkiga medarbetare på plats.
  • Plats: 2022 var julfirandet på Hive konferens. Adress: Nikolaigatan 10 (på samma innergård som Svenska kyrkan Café Nikolai). Handikappanpassad entré runt hörnet, adress Kyrkogatan 3.
  • Tid: 2022 startade julfirandet kl. 12.30, festen avslutades med julbön klockan 15.
  • Kostnad: Personer som är 18 år eller äldre betalade 100 kr för firandet (betalning i samband med anmälan). Barn och ungdomar deltog gratis.
  • Anmälningstiden var 28 november–14 december och det var Svenska kyrkans informationsservice som man hörde av sig till – antingen genom ett personligt besök på Storgatan 27 eller genom att ringa 019-15 45 00. Vi kunde välkomna ett begränsat anta deltagare (90 personer). När anmälningslistan var full kunde man välja att sätta upp sig på en reservlista. 
  • Det fanns teckenspråkig personal på plats.

Här på webben kan du läsa mer om vad du som medlem i Svenskan kyrkan bidrar till i Örebro.

Aktuella exempel på vad Svenska kyrkans medlemmar bidrar till i Örebro

Högsta antalet inträden i Svenska kyrkan i Örebro på fem år

Publicerad:

De högsta inträdessifforna på fem år. 27 procent av samtliga nyfödda döpta – samma nivå som innan pandemin. Många siffror pekar åt ett positivt håll för Svenska kyrkan i Örebro när 2022 års medlemssiffror summeras.

Fira julafton tillsammans med andra hos Svenska kyrkan

Publicerad:

Ensam den här julen? Eller vill du helt enkelt fira jul i kyrkan tillsammans med andra? Varje julafton arrangerar Svenska kyrkan Örebro pastorat en gemensam julfest – även 2023. Anmälan till julfesten öppnar i slutet av november.

Samtalsgrupp om sorg för dig som är mitt i livet

Publicerad:

Är du mitt i livet och har förlorat en nära anhörig? Nu finns en samtalsgrupp just för dig. Gruppen träffas i Örebro.

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: Informationsservice: 019-15 45 00
öppet mån–fre 9–16. Lunchstängt mån-fre 12–13.

E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka