Foto: Ulla-Carin Ekblom

Konfirmation i Almby församling

Vi erbjuder fyra konfirmandgrupper läsåret 2021/2022. Musikkonfa med konsertresa till en storstad, sportfiskekonfa med fiskeresa till hemlig sjö, nyheten Enlglish konfa – och sommarkonfa på Solliden.

Konfirmationsgrupperna är helt kostnadsfria. Läs mer om grupperna och deras olika upplägg och anmäl dig direkt på webben. 

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: Informationsservice: 019-15 45 00 (öppet mån–tors kl. 9–17, fre 9–16. Lunchstängt 12–13) .

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan