Foto: Ulla-Carin Ekblom

Hyra ut i andra hand

Vill du hyra ut din studentlägenhet i andra hand? Kontakta oss på orebro.bostader@svenskakyrkan.se eller på tfn 019-15 45 30. Innan du kan hyra ut din lägenhet måste ansökan godkännas av oss.

Tillbaka till samlingssidan För dig som hyr

Om du, under pågående studier, t.ex. har praktik på annan ort eller vill provbo med flickvän/pojkvän under en kortare period och önskar hyra ut din lägenhet i andra hand, måste du anmäla det till oss och få det godkänt. Icke godkänd andrahandsuthyrning kan vara grund för uppsägning.

Det är du som har förstahandskontraktet som är ansvarig för att hyran betalas i tid och att din hyresgäst sköter sig. Kontakta oss för mer information och blankett.

Svenska kyrkans bostäder i Örebro