Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsrådet i Längbro

Ordförande
Pia Rehnberg

Vice ordförande
Ingrid Tvelin

Ledamöter
Laila Berglund
Sara Ishak
Anette Karlssson
Håkan Larsson
Lars Thaning
Beatrice Öhman

Ersättare
Ing-Marie Danielsson
Christer Jansson
Alzar Menghestu
Kjell Sundin

Församlingsherde
Hans Eklind

Vad är ett församlingsråd?

Församlingsrådet är en del av den demokratiska styrningen av kyrkan och kommer att ta över ansvaret som församlingens styrelse från dagens lokala kyrkoråd. Bakgrunden är att Svenska kyrkan i Örebro från och med årsskiftet bildar ett så kallat pastorat med en kyrkoherde och ett gemensamt kyrkoråd. Pastoratets kyrkoråd kommer att hantera många av de mer administrativa frågor som de lokala kyrkoråden tidigare hade hand om, till exempel ekonomi- och personalfrågor. Församlingsråden har därför en annan roll än den som de lokala kyrkoråden hade, och mer tid att fördjupa sig i utvecklingsfrågor. Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att jobba med sådant som relaterar till gudstjänstlivet, men pastoratets kyrkoråd har möjlighet att delegera fler frågor till församlingsråden. 

Kontakt

Pia Rehnberg

Pia Rehnberg

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Mer om Pia Rehnberg

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna

Hans Eklind

Hans Eklind

Svenska kyrkan i Örebro

Tjänstledig, Präst, Församlingsherde, Längbro församling, Örebro pastorat

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka