Händer med papperslappar med ord.

Församlingsrådet i Längbro

Ordförande
Pia Rehnberg

Ledamöter
Laila Berglund
Sara Ishak
Anette Karlssson
Håkan Larsson
Lars Thaning
Beatrice Öhman

Ersättare
Ing-Marie Danielsson
Alzar Menghestu
Bo Enefors

Församlingsherde
Sonya Wallentin

Vad är ett församlingsråd?

Församlingsrådet är en del av den demokratiska styrningen av kyrkan och kommer att ta över ansvaret som församlingens styrelse från dagens lokala kyrkoråd. Bakgrunden är att Svenska kyrkan i Örebro från och med årsskiftet bildar ett så kallat pastorat med en kyrkoherde och ett gemensamt kyrkoråd. Pastoratets kyrkoråd kommer att hantera många av de mer administrativa frågor som de lokala kyrkoråden tidigare hade hand om, till exempel ekonomi- och personalfrågor. Församlingsråden har därför en annan roll än den som de lokala kyrkoråden hade, och mer tid att fördjupa sig i utvecklingsfrågor. Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att jobba med sådant som relaterar till gudstjänstlivet, men pastoratets kyrkoråd har möjlighet att delegera fler frågor till församlingsråden. 

Kontakt

Pia Rehnberg

Pia Rehnberg

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Mer om Pia Rehnberg

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka