Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingskåren Adolfsberg

Församlingskåren anordnar under årets gång bl.a. Café Nyfiket, församlingsresor och utflykter.

Församlingskåren anordnar Träffpunkt Nyfiket i Adolfsberg varannan tisdag (jämna veckor) Mer information om "Nyfiket" och program hittar du här.