Sankta Katarina studentboende med adresserna Studievägen 14, 16 och 18 ligger i bostadsområdet Sörbyängen, ca en kilometer från Örebro universitet.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

För dig som hyr

Det här är information till dig som är hyresgäst på Sankta Katarina studentboende i Örebro. Här kan du läsa om de gemensamma lokalerna på Studievägen 18. Du hittar också basfakta om lägenhetens utrustning, tvättstugan, sopsortering, bredband, el, parkering och lite till.

Bilden visar sovrummet i en seniorlägenhet på Laurentiusgården.

Felanmälan

Här hittar du information om hur du anmäler fel i din lägenhet vid Sankta Katarina studentboende.

Hyra ut i andra hand

Andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av Svenska kyrkans bostäder. Kontakta oss för blankett.

På Sankta Katarina finns studentbostäder i olika storlekar. Bilden föreställer ett vardagsrum i en av våra studentlägenheter.

Flytta ut

När du har avslutat dina studier i Örebro måste du hitta ett annat boende. Här är bra saker att tänka på innan du flyttar ut.

felanmälan, uthyrning och uppsägning

På webben kan du läsa mer om hur du gör en felanmälan. Du kan också se vad som krävs för att få hyra ut i andra hand. På webben finns också en gudie för dig som ska flytta ut

Gemensamma lokaler

På bottenvåningen på Studievägen 18 finns en samlingssal och Stilla rummet som står till våra hyresgästers förfogande. I samlingssalen finns det TV samt möjligheter till fika och annat. Stilla rummet står öppet för bön och gudstjänst, både enskilt och i samarbete med Almby församling.

 Lägenhetsutrustning

Lägenheterna är utrustade med spis, ugn och kyl/frys.

Kabel-TV i lägenheterna på Studievägen 14 och 16 är från Comhem med ett grundutbud som ingår i hyran.

Om du önskar fler kanaler kan du ta kontakt med Comhem. Gå in på www.tele2.se och läs mer.

Kabel-TV i lägenheterna på Studievägen 18 ingår också i hyran. Här är lägenheterna anslutna till Telia. Om man önskar fler kanaler kan man ta kontakt med Telia. Gå in på www.telia.se

På Studievägen 18 ingår bredband i hyran här har vi avtal med Telia. När du flyttar in måste du registrera dig som användare hos Telia via deras hemsida och när du flyttar ut är det mycket vikigt att du också avregistrerar dig som användare. Supportfrågor och avregistrering besvaras på telefon 020-20 20 70 (Telia).

Tvättstuga

Tvättstuga, finns på bottenplanet på Studievägen 14, 16 och 18. Tvättider bokas på boenderegistret.se/bv. För att logga in fyller man i sin adress, sitt namn och sitt lösenord som är det samma som vårt lägenhetsnummer. På Studievägen 14 och 16 skrivs lägenhetsnumren med fyra siffror. Till exempel 1411, 1412 osv. På Studievägen 18 skrivs lägenhetsnumren med en punkt efter första siffran. Till exempel 1.01, 1.02 osv. Era lägenhetsnummer finns på era lägenhetsdörrar. Dubbelnamn skrivs med ett bindestreck mellan namnen (både om det är förnamn eller efternamn). Man kan boka två tider i veckan och max fyra veckor i förväg. När tvättiden är slut har man 15 minuter på sig att komma in i tvättstugan för att hämta sin tvätt, sedan är det försent! Tag används för att komma in och ut ur tvättstugan. På Studievägen 18 kan två stycken tvätta samtidigt. Vid förlust av tag gäller samma sak som för förlorad nyckel. Det vill säga att en avgift tas ut för ersättningstag.

Den stora gemensamma lokalen på Studievägen 18 är öppen för alla hyresgäster.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

För allas trevnad är det viktigt att var och en städar efter sig efter användning av tvättstugan. Glöm inte heller att stänga dörrar och fönster om de varit öppna.

Ordningsregler

Utöver de regler som finns i hyreskontraktet (läs dem gärna igen!) vill vi påminna om följande:

 • Det ska vara lugnt och tyst i lägenheter och trappuppgångar efter kl. 22.00. Övriga tider ska hänsyn också tas till grannarna, så att de inte blir störda.
 • Rökning får bara ske utomhus.
 • Reklam, gratistidningar m.m. får inte läggas ovanpå postfacken. Lägg dem i pappersåtervinningen.
 • Inga cyklar får ställas framför entréerna. Dessa är utrymningsvägar och det kan gälla liv och död att ambulans- och räddningspersonal kommer fram. Lämna gott om plats för passagen in i och ut ur husen.

Sopor

Miljörum och återvinning, att värna om vår miljö och våra ändliga resurser är en viktig uppgift för oss alla. Därför satsar vi extra mycket på att lösa frågorna kring vårt hushållsavfall och den hushållsnära källsorteringen.
I lägenheterna finns utrymme under diskbänken för sortering av hushållsavfall. 

I miljörummet finns kärl för följande avfall:

 • Tidningar
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade och färgade glasförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Kompost
 • Restavfall (Restavfall är det som inte finns beskrivet ovan och som inte särskilt måste tas omhand på annat sätt.)

Behållare att slänga batterier, glödlampor och småelektronik finns på varje adress utanför tvättstugorna.

Om du undrar hur du ska sortera en viss sopa finns en bra sorteringshjälp på Återvinningsguiden på Örebro kommuns hemsida www.orebro.se. Skriv in det du ska sortera, t.ex. kuvert, så får du svar direkt.

Cykelparkering

Det finns cykelställ dels i byggnaden med miljörummet, dels på ett antal ställen runt husen. Cykelställen är fast monterade så att det går att låsa med extra kedja för att höja säkerheten mot stöld. Både Studievägen 14, 16 och18 har man också tillgång till låsbara cykelförråd, här använder man sin lägenhetsnyckel. Tänk på att inte blockera entréerna med cyklar.

Bilparkering

Det finns en stor parkering mellan Studievägen 16 och 18. Till parkeringen krävs parkeringstillstånd som köps via kansliet för 300 kronor per termin. 

Postfack

Det finns postfack i bottenplanet. Nyckel kvitteras ut samtidigt med lägenhetsnyckeln.

El

Hyresgästerna på Studievägen 14 och 16 ansvarar själva för att teckna ett elabonnemang. För hyresgästerna på Studievägen 18 ingår hushållselen i hyran.

Hemförsäkring

Kom ihåg att teckna en hemförsäkring.

Om byggnaderna

Fastigheten byggdes av PEAB Bostads AB med projektansvariga Arne Vallstedt och Sven Ångman. Platschef för bygget var Staffan Rognehag. Första inflyttning skedde den 15 augusti 2005 på Studievägen 14 och 16. Studievägen 18 stod klar för inflyttning den 1 september 2008.

Arkitekt för Studievägen 14 och 16 är Lennart Carlsson på HusplanCinnober Örebro AB. Arkitekt för Studievägen 18 är Håkan och Sara Bjurström, Clarus Arkitekter.

Svenska kyrkans bostäder i Örebro