Bilden visar sovrummet i en seniorlägenhet på Laurentiusgården.
Foto: Alexander von Sydow

Felanmälan

Här hittar du information om hur du anmäler fel i din lägenhet vid Sankta Katarina studentboende.

Tillbaka till samlingssidan För dig som hyr

Följande fel anmäls direkt till respektive företag:

  • Bredband, Studievägen 14 och 16 – För supporthjälp kontakta din egen bredbandsleverantör.
  • Bredband, Studievägen 18 – Telia 020-20 20 70 eller www.telia.se
  • Kabel-tv Studievägen 14 och 16 – Comhem på telefon 90 222 eller www.tele2.se
  • Digital-tv Studeivägen 18 - Telia på telefon 90 200 eller www.telia.se
  • Hissar – enligt anvisning utanför hissen.

Vid jourfall på kvällar och helger

Vid akuta problem utanför kontorstid, efter kl. 16 och före kl. 7, när ett avhjälpt fel eller anmälan om allvarlig störning inte kan vänta till nästa arbetsdag: Gör en anmälan till larmcentralen CSG på telefon 019-26 40 50.

Larm utanför kontorstid bör undvikas och ske endast i följande fall:

  • Vid fel eller haveri där följdskador kan uppstå och förvärras, såsom vid vattenskada.
  • Vid annat brådskande fall, t ex vintertid om inte värmeanläggningen fungerar.

Kostnaderna för jourutryckningar för åtgärdande av mindre fel och för fel som inte har akut karaktär eller upplåsning av lägenhet debiteras den som anmält felet.

Övrig felanmälan
Logga in i bostadsportalen och registrera din felanmälan under fliken "Mitt boende". Beskriv felet och ge tillstånd att gå in med huvudnyckel. I annat fall, lämna ett telefonnummer där vi kan nå dig.

Till bostadsportalen

Svenska kyrkans bostäder i Örebro