Laurentiusgården
Foto: Alexander von Sydow

Felanmälan Laurentiusgården

Har du upptäckt ett fel i din bostad? Så här gör en felanmälan för Laurentiusgården seniorbostäder.

Tillbaka till samlingssidan För dig som är hyresgäst

Olika sätt att göra felanmälan

Skriv i felpärmen

I matsalen finns en felanmälanspärm som står i bokhyllan. Där kan du skriva i vad du har för problem. Fastighetsskötaren finns som regel på plats varje torsdag förmiddag.

Logga in i bostadsportalen

I bostadsportalen kan du registrera din felanmälan under fliken "Mitt boende". Beskriv felet, ange telefonnummer där vi kan nå dig och ge tillstånd till oss att gå in med huvudnyckel om det är okej för dig. 
Till bostadsportalen

felanmäl bredband, tv och hissar hos företaget

Följande fel anmäls direkt till respektive företag:

• Bredband – Till den leverantör du själv tecknat avtal med.
 Kabel-tv – Comhem 90 222 eller www.tele2.se.
Hissar – Se anvisningar utanför hissen.

Vid akuta problem på dagtid en vardag

När något är brådskande och måste åtgärdas omedelbart, till exempel vid en vattenläcka, ta kontakt med husvärd på Laurentiusgården, Annelie Åblad, på telefon 019-15 45 32 eller intendent Catherine Bergholm på telefon 019-15 45 33.

Vid jourfall på kvällar och helger

Vid akuta problem utanför kontorstid, efter kl. 16 och före kl. 7, när ett avhjälpt fel eller anmälan om allvarlig störning inte kan vänta till nästa arbetsdag: Gör en anmälan till larmcentralen CSG på tfn 019-26 40 50.

Larm utanför kontorstid bör undvikas och ske endast i följande fall:

  • Vid fel eller haveri där följdskador kan uppstå och förvärras, såsom vid vattenskada.
  • Vid annat brådskande fall, t ex vintertid om inte värmeanläggningen fungerar.

Kostnaderna för jourutryckningar för åtgärdande av mindre fel, fel som inte har akut karaktär eller upplåsning av lägenhet debiteras den som anmält felet.