Digital anslagstavla Nikolai församling

Detta är Nikolai församlings officiella anslagstavla. Här anslås protokoll från församlingsrådets sammanträden.

Anslagsbevis

På den digital anslagstavlan publiceras, eller med ett annat ord, anslås justerade protokoll från församlingsrådets sammanträden. Detta kallas ett anslagsbevis.

Ett protokoll anslås när det är justerat, det vill säga underskrivet. Vill du överklaga besluten i protokollen har du då 21 dagar (tre veckor) på dig. Därefter kan beslutet genomföras.

Så här överklagar du

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan de beslut som varje protokoll innehåller överklagas. Läs om hur du överklagar beslut.

Anslagsbevis Nikolai församlingsråd

Härmed tillkännages att nedan protokoll är justerat. Det går att överklaga besluten i protokollen under tiden detta anslag sitter uppe, det vill säga i tre veckor.

Nikolai församlingsråd
Sammanträdesdatum: 2023-01-24
Datum när anslaget sattes upp: 2023-02-01
Datum när anslaget tas ner: 2023-02-21
Förvaringsplats för originalprotokollet: Nikolai församlings expedition, Nikolaigatan 8, Örebro

Länk till protokollet.

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: Informationsservice: 019-15 45 00
öppet mån–tors kl. 9–17, fre 9–16. Lunchstängt mån-fre 12–13.

E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka