Foto: Alex & Martin

Begravningsceremoni

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Här förklarar vi olika former av begravningsceremonier.

Det finns olika former för begravningsceremonier. De är uppdelade i fyra olika ”ordningar”:

 • Enligt Svenska kyrkans ordning
 • Annan kristen ordning
 • Annan religiös ordning
 • Borgerlig ordning

För att få tillgång till de tre första måste du tillhöra respektive trossamfund. Du kan välja att inte ha någon begravningsceremoni alls.

Det är en del att tänka på inför en begravningsakt och gravsättning. Det är vanligt att man kontaktar en begravningsbyrå men du kan också ordna med begravningen själv. Ring oss på telefon 019-15 45 60 så hjälper vi på kyrkogårdsförvaltningen dig. 

Begravningsgudstjänst enligt svenska kyrkans ordning

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Boka begravningsgudstjänst på telefon 019-15 45 00 

Vill du boka begravning? Ring Svenska kyrkans informationsservice på telefon 019-15 45 00. På webben kan du läsa mer om begravning i Svenska kyrkan Örebro pastorat

Svenska kyrkans tjänster

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan ingår allt i begravningsgudstjänsten – kyrka, präst och musiker.

Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till en begravningsentreprenör. Men ha inte för bråttom! Vänta gärna ett par dagar med att kontakta begravningsbyrån tills det klarnat hur ni själva vill ordna det. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta desto bättre.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Därför är det bra om anhöriga själv tar kontakt, först med sin församling och eventuellt sedan en speciell präst och berättar om dödsfallet. Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Efter begravningsgudstjänsten väljer många att inbjuda till en minnesstund som kan hållas i något av våra församlingshem.

Tacksägelse i kyrkan

En söndag efter begravningsgudstjänsten sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp mot slutet i den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Samtalsgrupper om sorg

Tankar om meningen med livet och om det finns en fortsättning efter döden uppfyller oss i samband med ett dödsfall. Våra präster och diakoner finns tillgängliga som ett stöd i denna process. På webben kan du läsa mer om våra samtalsgrupper för dig som mist en anhörig.

Borgerlig begravningsceremoni

Med borgerlig begravning menar man en begravningscermoni som inte är styrd av någon ordning (exempelvis Svenska kyrkan eller Katolska kyrkans ordning). Ett borgerligt avsked kan utformas så personligt som man själv vill. Vill du ha hjälp av en borgerlig begravningsförrättare kan du anlita en via din kommun. Det är dock inte alla kommuner som har en sådan, men det hindrar dig inte att ensam eller tillsammans med andra själv hålla i den borgerliga begravningen.

I Örebro är följande personer borgerliga begravningsförrättare:

 • Gunvor Lindkvist (s)
 • Agneta Blom (s)
 • Carola Johansson (s)
 • Shahla Ojagh (s)
 • Pell Uno Larsson (s)
 • Gunnar Lidén (s)
 • Lars-Erik Frid (s)
 • Catarina Reinestam Nelander (m)
 • Fredrik Idevall (l)
 • Sara Bronner (mp)
 • Lars Thornberg (opol)

I Lekeberg är följande person borgerlig begravningsförrättare:

 • Gunilla Pihlblad (s)

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42