Foto: Agneta Larsson

Begravning i Olaus Petri

Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Vi som finns här i din församling Olaus Petri vill finnas som stöd och hjälp.

Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas till begravning med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.
Vi som finns här i din församling Olaus Petri vill finnas som stöd och hjälp vid alla viktiga och ibland svåra situationer som livet ställer oss inför.

Begravning i Olaus Petri kyrka

Våra fasta begravningstider i kyrkan är torsdagar kl 10.00 samt fredagar kl.10.00 och 13.00. Har du frågor eller vill du diskutera bokning av begravning? Välkommen att ta kontakt med Informationsservice på tfn 019-15 45 00. Gå gärna in på pastoratets begravningssida!

Lokal att hyra för minnesstund

Vi har lokaler för minnesstund i församlingshemmet bredvid Olaus Petri kyrka, Sofiagatan 2A-D. Du kan se vilka lokaler som finns och vad de kostar på sidan om Olaus Petri församlingshem. Lokalen bör bokas i samband med att begravningsgudstjänsten bokas. Ta kontakt med Informationsservice på tfn 019-15 45 00. 

Låna bårtäcke

Ett bårtäcke är en vävnad som läggs över kistan under begravnings-gudstjänsten i stället för en blomsteruppsats. Vid begravning i Olaus Petri kyrka kan ni utan kostnad låna vårt vackra bårtäcke. Det är skapat av den kända textilkonstnären Viveca Nygren 1997. Se bild ovan! Bårtäcket bokar du hos Informationsservice samband med bokning av begravningsgudstjänst.

Mindre begravning

Många tror att man bara har riktigt stora begravningar i kyrkan, men även den mycket lilla begravningen kan hållas här, då möbleras Mäster Lars kapell i norra korsarmen för att skapa ett mindre rum. Se bild nedan.

 

Begravning i Mäster Lars kapell i Olaus Petri kyrka, Örebro Foto: Lena-Marie Keber

”Leva vidare”, samtalsgrupp för sörjande

Att förlora någon nära är ett hårt slag. Ibland kan sorgen kännas för tung att bära på egen hand. När du känner så kan det underlätta att få prata med andra som är i samma situation – det kan göra din sor­g lättare att bära. Svenska kyrkan vill finnas där för dig – i sorgen, och hoppet. Därför har vi flera samtalsgrupper för olika åldrar där du som sörjer får chans träffa andra i samma situation. Grupperna träffas i Örebro.
Du hittar aktuella samtalsgrupper och kontaktinformation här på webben. För mer information om Svenska kyrkans stöd- och sorgegrupper i Örebro, kontakta Marie-Anne Gustafson präst, på telefon 019-15 46 10 eller e-post.

Vänta lite – men inte för länge

Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge. För dödsfall som inträffar från och med den 1 maj 2012 måste kroppen gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt den nya begravningslagen.

En begravningskrans i form av ett stort hjärta med rosor vilar mot en kista.

Begravning i Örebro pastorat

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Men sorgen börjar och slutar inte med en begravning. Därför erbjuder vi olika typer av kontakt och stöd, både före och efter begravningen.

Olaus Petri församling

– kyrkan på norr i Örebro!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (dec -21). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling