Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning i Olaus Petri

Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas till begravning med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

Vi som finns här i din församling Olaus Petri vill finnas som stöd och hjälp vid alla viktiga och ibland svåra situationer som livet ställer oss inför.

Vem ansvarar för vad?

Dödsboet har det övergripande ansvaret för en begravning. Det finns mycket du får och kan göra själv. Du kan även ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel bokning av gudstjänstlokal, präst och musiker samt köp av kista, urna och transporter. Du bestämmer själv i vilken utsträckning du vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. 

Begravning i Olaus Petri kyrka

Många tror att man bara har riktigt stora begravningar i kyrkan, men även den mycket lilla begravningen kan hållas här, då möbleras oftast ett sidokapell för att skapa ett mindre rum. Våra fasta begravningstider i kyrkan är torsdagar kl 10.00 samt fredagar kl.10.00 och 13.00. Har du frågor eller vill du diskutera bokning av begravning? Välkommen att ta kontakt med Informationsservice på tfn 019-15 45 00. Gå gärna in på pastoratets begravningssida!

Lokal att hyra för minnesstund

Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken, ett namn som skyddar dig nu när du går. Din ensamhet har stränder in mot ljuset. Var inte rädd. I sanden finns det spår.

SvPs 256:1

Vi har lokaler för minnesstund i församlingshemmet bredvid Olaus Petri kyrka, Sofiagatan 2A-D. Du kan se vilka lokaler som finns och vad de kostar på sidan om Olaus Petri församlingshem. Lokalen bör bokas i samband med att begravningsgudstjänsten bokas. Ta kontakt med Informationsservice på tfn 019-15 45 00. 

Låna bårtäcke

Ett bårtäcke är en vävnad som läggs över kistan under begravnings-gudstjänsten i stället för en blomsteruppsats. Vid begravning i Olaus Petri kyrka kan ni utan kostnad låna vårt vackra bårtäcke. Det är skapat av den kända textilkonstnären Viveca Nygren 1997. Se bild nedan! Bårtäcket bokar du hos Informationsservice samband med bokning av begravningsgudstjänst.

”Leva vidare”, samtalsgrupp för sörjande

Ofta behöver man stöd för att så småningom kunna gå vidare i livet när en närstående avlidit. Du hittar aktuella samtalsgrupper och kontaktinformation i listningen här på webben. För mer information om Svenska kyrkans stöd- och sorgegrupper i Örebro, kontakta Jens Frandsen, präst, på telefon 019-602 27 77 eller e-post Jens Frandsen. Örebro pastorat startar årligen:

  • Leva vidare-grupp för dig som mist en partner.
  • Samtalsgrupp för dig som mist någon nära.
  • Samtalsgrupp för dig som är anhörig till en person som tagit sitt liv.
  • Samtalsgrupp för barn och unga i sorg.
  • Samtalsgrupp för studenter som förlorat någon nära.

Vänta lite – men inte för länge

Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge. För dödsfall som inträffar från och med den 1 maj 2012 måste kroppen gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt den nya begravningslagen.

Vill du veta mer om begravning?

Svenska Kyrkans nationella hemsida har flera artiklar:

Bårtäcket i Olaus Petri kyrka, Örebro Bild: Kangedahls foto

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling