Foto: Ulla-Carin Ekblom

Adolfsbergskonfa – för dig som går i grundskola, särskola eller träningsskola

Den här gruppen träffas i Adolfsbergs kyrka och passar dig som trivs i en liten grupp med tydliga ramar. Konfirmandträffarna följer en tydlig struktur och gruppen åker varken på läger eller resa under året. Konfirmation på hemmaplan, helt enkelt.

Under året träffar du nya vänner och får upptäcka mer om vad kristen tro är och kan vara. Den här gruppen har 10 platser.

Upplägg

Den här konfirmandgruppen träffas i Adolfsbergs kyrka. Adress: Glomman 127. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Adolfsbergskonfa är gruppen för dig som går i grundskola, särskola eller träningsskola. Gruppen brukar träffas varannan vecka med start efter höstlovet, men hur just årets upplägg ser ut bestämmer vi med dem som anmält sig så träffarna passar in med eventuell skoltaxi, fritidsverksamhet och annat.

Konfirmation blir runt påsk – vi bestämmer exakt datum tillsammans med er konfirmander och era föräldrar.

Dag: Meddelas senare
Tid: Meddelas senare
Plats: Adolfsbergs kyrka
Ev. kostnad: Nej, gruppen är kostnadsfri

Har du fler frågor kontakta: Marie Carlsson, konfirmandledare och diakon, telefon 019-15 47 82 eller e-post: marie.b.carlsson@svenskakyrkan.se  

Jag anmäler mig till Adolfsbergskonfa 2021–2022.

Bekräftelse och information om din konfagrupp skickas till din e-post och i viss mån även till din adress. När gruppen startat hörs vi även via sms och därför vill vi att du lämnar ditt mobilnummer. Uppgiften om personnummer används för att kunna registrera dig i gruppregistret Kyrksam. Dina uppgifter i Kyrksam rensas efter ditt deltagande.

Inför konfastarten kan vi behöva komma i kontakt med din målsman.

Vi behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna hanteras endast av berörd personal och gallras efter att du deltagit. På svenskakyrkan.se/orebro/gdpr kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Marie Carlsson

Marie Carlsson

Svenska kyrkan i Örebro

Adolfsbergs församling, Örebro pastorat, Diakon

Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling
Adress:
Adolfsbergs församling
Glomman 127
702 30 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16. Lunchstängt 12-13).

E-post: 
adolfsbergs.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling på Facebook

Bussförbindelser med stadsbuss: Linje 4 går till Adolfsbergs kyrka (Glomman). Sök din resa här

Församlingens kyrka:

Adolfsbergs kyrka