Hör av dig

Vill du boka dop, vigsel eller begravning? Har du frågor om våra aktiviteter? Söker du någon särskild?

Bokning eller frågor om dop, vigsel och begravning hjälper vår expedition till med. Har du andra frågor kan du vända dig till vilken medarbetare du vill.

Kontakta Öckerö församling

Telefon, expedition: 031-764 31 00 må-fre 9.30-11.30.
Telefon, växel: 031-764 31 00
Telefon, kyrkogårdsexpedition: 031-764 31 70
E-post: ockero.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kyrkbacken 7, 475 32 Öckerö
Postadress: Box 1004, 475 22 Öckerö

Präster

Diakoni

Musiker

Pedagoger

Frida Martinsson

Frida Martinsson

Svenska kyrkan Öckerö

Ungdomspedagog

Kansli

Radio Öckerö

Vaktmästeri

kyrkogårdsexpeditionen

Telefon kyrkogårdsexpeditionen: 031-764 31 70

Kyrkogård

Förskola

Kristin Utbult

Kristin Utbult

Svenska kyrkan Öckerö

Förskolechef

Jennie Johansson

Jennie Johansson

Svenska kyrkan Öckerö

Specialpedagog, Förskolan

Förskolan Bullerbyn, Öckerö

Förskolan Kyrkängen, Hönö

Förtroendevalda