Marita Lindmark döper ett barn
Foto: Erica Söderberg

Dopet – del i en större gemenskap

Funderar du på att låta döpa ditt barn eller dig själv? Dopet är en fest.Vi gläds när en människa blir del av församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj.

Kontakta församlingsexpeditionen för att boka tid för dop. Dopet kostar inget, varken i den egna församlingen eller om man väljer att döpa någon annanstans. Inför dopet träffas prästen och familjen för ett dopsamtal där ni samtalar om dopets innebörd och planerar dopgudstjänsten. Ni får möjlighet att dela tankar kring tro, tvivel, dop, ansvar och livsmening.

I Svenska kyrkan döps ofta små barn, men allt fler döps som ungdomar och eller vuxna. Ibland sker det i samband med konfirmationsundervisning eller en samtalsgrupp om kristen tro. Oavsett ålder är du alltid välkommen att döpas. 

Medlemskap i Svenska kyrkan

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid. I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. 

Efter dopet 
I Öckerö församling finns en bred verksamhet för barn, ungdomar och vuxna.  Välkommen att vara med, eller ge förslag på verksamheter du saknar.

 

Livets högtider

  • Dopet, då vi välkomnar en ny människa i Guds familj och kyrkans gemenskap.

  • Konfirmationen, då vi gläds över de ungdomar som vill bekräfta sitt dop.

  • Vigseln, då två människor inför Gud uttrycker sin kärlek och vilja att leva tillsammans.

  • Begravningen, då vi tar ett värdigt farväl av den människa som gått bort och överlämnar den åt Gud.