VARA MED?

Vad kostar det? Vad tjänar jag på det? Får jag vara med? Passar jag in? Har jag råd?

Sitter och funderar på medlemskap i kyrkan. De flesta av oss vuxna döptes när vi var små. Anledningen till det dopet vet våra föräldrar. Många av oss har valt att fortsätta vara med även nu när vi blivit vuxna och kan bestämma själva vad, och vem, vi vill tillhöra. Genom dopet är vi med i kyrkan. Dopet är grunden och det behövs inga meritpoäng att komplettera med för att komma in.

Tack vare mångas medlemskap kan Ockelbo församling fungera som en självständig församling i Ockelbobygden. Tack till dig som är med!

De minsta och Kyrkis, alla grupperna för barnen i skolåldern, konfirmanderna, träffpunkterna för våra äldre, uppvaktningarna o julblommorna till församlingens äldsta, de enskilda samtalen under tystnadsplikten, hjälpen i en utsatt livssituation, hembesöken, andakterna och sångstunderna, samlingarna på Uret och Bysjöstrand, syföreningarna i Åmot, i Lingbo och i Ockelbo, samtals- och studiegrupper, körsång med unga och med vuxna, musik i sommarkväll och musik andra årstider, Lucia, midnattskonserten inför jul, de stora högtidernas gudstjänster och de vanliga helgernas, midsommargudstjänsten i Hyttan i Jädraås, friluftsgudstjänsterna, begravningarna och kyrkogårdarna, vigslarna, skolavslutningarna, kyrkorna i Lingbo och Åmot, Ockelbos tretorniga kyrka, församlingshemmet i Lingbo, Kyrkans hus och kyrkparken …

Sist, men allra mest, handlar kyrkans liv om alla människor som rör sig och engagerar sig, unga och gamla, anställda och ideella, förtroendevalda och uppdragstagare, kända och okända, som tillsammans tänker och tror, tvivlar och söker, längtar och hoppas 
– tillsammans utgör vi Ockelbo församling.

Här är du, här är jag, här är Gud!

Christina Danielsson, kyrkoherde

 V