Ljus

Sinnesrogudstjänst

Alla varmt välkommen till våra sinnesrogudstjänster som är den 3:e söndagen varje månad i Ockelbo kyrka kl 18.00 med fika från kl 17.30.

Sinnesrogudstjänsten vänder sig till alla människor och vill:

  • Befria människan bakom alla masker, roller och kulisser.
  • Befria människor som av olika anledningar tappat sitt människovärde och sin identitet.
  • Återupprätta människors identitet och människovärde genom att förmedla den nåd, befrielse och upprättelse som Gud ger oss genom Bibelns evangelium.

Gudstjänsten får bli mötet inför Gud som ger oss den kraft och livsglädje vi behöver för att möta vardagens uppgifter i bekymmer och glädjeämnen.

Gudstjänsten innehåller olika moment som förmedlar Guds nåd som upprättar och befriar människan, bekännelse, förlåtelsen, förbön, nattvard.

Måltiden är gudstjänstens centrum, gemenskapen kring nattvardens bord. Här förmedlas allt detta vi ber om och längtar efter.

För dig och mig utgiven till syndernas förlåtelse.

Jesus säger: ”Gör detta till minne av mig . . . ”

I gudstjänstens avslutning sänds vi ut i vardagen och bär med oss välsignelsen och den sinnesro vi ber om.

Prästens roll i gudstjänsten är att förmedla de heliga handlingar som prästen genom sin prästvigning fått uppdrag till: dop, nattvard, bikt, förlåtelsen, välsignelsen. Prästens roll i gudstjänsten kan begränsas till just detta. I övrigt finns det uppgifter för många fler. Vi vill skapa en gudstjänst där många delar med sig av sig själva.

Musiken och sången är gudstjänstens bärvåg.

Alla som kan bidra med sång och musik är viktiga i gudstjänsten.

Fler kan medverka i gudstjänsten, man behöver inte vara proffs.

VIKTIGAST ÄR ALLA SOM KOMMER TILL GUDSTJÄNSTEN.

VI KAN PÅ OLIKA SÄTT VERKA SÅ ATT DETTA BLIR EN GUDSTJÄNST VI ALLA VILL KOMMA TILL.

VÄLKOMMEN!