Om oss

Våra präster

Ockelbo församling

Församlingsexpedition

Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen som nås via mail: ockelbo.forsamling@svenskakyrkan.se eller på telnr 0297 427 60.

Personal