Ockelbo kyrka

Ockelbo kyrka

Efter branden 1904 invigdes den nya kyrkan 23 februari 1908 av ärkebiskop J.A. Ekman.

Altarmosaiken

Ett verk av konstnärinnan Gun Setterdahl, Stockholm, och har som motiv "Ljuset i mörket", en abstrakt komposition, som visar hur Kristius - den uppståndne gyllene livsgestalten - skänker välsignelse.

Trehundratusen mosaikbitar ingår i detta imponerande arbete. Materialet är hämtat från Italien och utgörs av s.k. smalto. Kormosaiken mäter 35 kvm.
 
S:t Martins kapell
 
Helgat åt kyrkans gamla patron, det franska riddarhelgonet S:t Martin av Tours. 
 
Detta kapell inom Ockelbo kyrkas ram är orienterat i söder- norr, med altaret mot södra långväggen.

Altaret är av murat tegel och har altarskiva av röd kalksten. I taket hänger två ljuskronor av glas från 1750 respektive 1908.
 
De båda fönstren i denna del av kyrkan, d.v.sv över altaret och längst bak på norra sidan, har färgat glas.
 
Enligt skisser av konstnärinnan Dunn Setterdahl, som utfört altarmosaiken . Det södra fönstret symboliserar "Gryning" och det norra "Mot aftonen".
Foto: Conny Nilsson     
 
Orgel tillverkad av bonden Lars Östlin 1854    
Foto: Conny Nilsson
 
Norra halvan av S:t Martins kapell är idag dopkapell.
 
Kapellet skils från långhuset genom ett galler av smidesjärn, komponerat och utfört av konstnären Allan Runefelt. I detta skrank är inkomponerade sener ur S:t Martins liv.
 
Till galleriet hör också ett draperi, hållet i grå färgton vilket levererats av Elsa Gullbergs ateljé, Stockholm.
Bilder av smidesgallret tagna av Conny Nilsson.
 
 • Vid tolv års ålder kom S:t Martin till kyrkan.
 • S:t Martin Lämnar kyrkan.
 • Femton år gammal blev han enligt tidens sed uttagen till krigare.
 • Detta innebar att han måste lämna kyrkan.
 • Som riddare delade S:t Martin en gång sin mantel i två delar och gav den ena delen till en tiggare.
 • S:t Martin var en ensling och tänkare.
 • Han ses försjunken i meditation, mot ett landskap som framhäver hans ensamhet.
 • S:t Martin i samspråk med sina föräldrar, som voro hedningar.
 • S:t Martin som biskop.
 • Genom b.l.a. sin enkla klädedräkt skiljer han sig från sin ämbetsbroder.
 • S:t Martin lämnar sitt hem.
 • S:t Martin överfallen av två rövare av vilka han omvänder den ena.
 • S:t Martin möter djävulen, frestaren.
 • S:t Martin tar emot hjälpsökande människor.
 • S:t Martin uppväcker en död.