Foto: Carina W Claesson

Lingbo kyrka

Den officiella invigningen av Lingbo kyrka förrättades den 2 augusti 1829.

Lingbo vita träkyrka ligger på Ockelboåsen mellan sjön Lingans två vikar, placering norr-söder.

Lingbo kyrka är en träkyrka, som invigdes 1829. Den har torn samt en italiensk altartavla från 1600-talet, vilken skänktes 1756. Predikstolen tillhörde ursprungligen Skogs kyrka och är från 1711.

"Tankar framställd på Lingbo Capels kyrkas Invigningsdag den 2 augusti 1829."

" Du store dag som ei har haft sin like -

i Lingbo by för fattiga och rike -

stäm upp ditt Lof til Gud i högden

lätt skog och berg ge eko utaf frögden.

Nu firar Herrens Hus sin brölopsfäst  i norden

gif att wår bön ei består af blotta orden

men af rent Hierta flyta må -

då hoppas wi Guds bistånd få.

Wälsigna store Gud det wackra Hus-

Beholl der i din rena läras lius

din nådes hand den swaga räck

och syndaren ur dwalan wäck.

Lätt efterkommande i flera Leder

få niuta detta som en heder

må ingenutan andackt här gå in

ware nu och städse önskan min."

Dikt uppsatt i kyrkans sakristia, skriven av en församlingsbo.

Predikstol från 1711, tillverkad av Petter Blom. Tidigare uppsatt i Skogs kyrka.
 
Lingbo kyrka och klockstapel.