Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lingbo kyrka

Den officiella invigningen av Lingbo kyrka förrättades den 2 augusti 1829.

Lingbo vita träkyrka ligger på Ockelboåsen mellan sjön Lingans två vikar, placering norr-söder.

Lingbo kyrka är en träkyrka, som invigdes 1829. Den har torn samt en italiensk altartavla från 1600-talet, vilken skänktes 1756. Predikstolen tillhörde ursprungligen Skogs kyrka och är från 1711.

"Tankar framstäld på Lingbo Capels kyrkas Invigningsdag den 2 augusti 1829."

" Du store dag som ei har haft sin like -

i Lingbo by för fattiga och rike -

stäm upp ditt Lof til Gud i högden

lätt skog och berg ge eko utaf frögden.

Nu firar Herrens Hus sin brölopsfäst  i norden

gif att wår bön ei består af blotta orden

men af rent Hierta flyta må -

då hoppas wi Guds bistånd få.

Wälsigna store Gud det wackra Hus-

Beholl der i din rena läras lius

din nådes hand den swaga räck

och syndaren ur dwalan wäck.

Lätt efterkommande i flera Leder

få niuta detta som en heder

må ingenutan andackt här gå in

ware nu och städse önskan min."

Dikt uppsatt i kyrkans sakristia, skriven av en församlingsbo.

Predikstol från 1711, tillverkad av Petter Blom. Tidigare uppsatt i Skogs kyrka.
 
Lingbo kyrka och klockstapel.