Fikastund
Foto: Kristina Strand/IKON

Kyrkorådet för mandatperioden 2022 - 2025

Kyrkorådet är församlingens styrelse. "Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd." (KO 4 kap. 2 §)

Ordförande

Magnus Jonsson (S)
070 - 414 14 01
magnus.jonsson@ockelbo.se

Vice ordförande

Irene Bogren (S)
070 - 516 10 60
irene.bogren@gmail.com

Ordinarie ledamöter

Cajsa Hammarlund (C)
070 - 686 13 34
cajsa.hammarlund@gmail.com

Rosita Hedström (S)
 076 - 819 64 92
hedstrom.rosita@gmail.com

Ann-Christine Tillman (S)
070 - 718 31 19
ac.tillman@hotmail.com

Staffan Åkesson (C)
070 - 628 62 43
staffan.akesson@ockelbo.se

Birgitta Åstrand (C)
070 - 699 41 93
birgitta.astrand@outlook.se

Anders Öquist (S)
070 - 360 72 11
anders.oquist@politik.ockelbo.se

Ersättare

Jörgen Alkberg (S)
070 - 601 77 31
jorgen.alkberg@politik.ockelbo.se

Susanne Engström (C)
072 - 545 73 11
sus73e@live.com

Elsie-Britt Eriksson (S)
073 - 069 78 66
ingrid_elsie-britt.eriksson@politik.ockelbo.se

Annica Jonsson (C)
076 - 804 30 22
margareta09jonsson@gmail.com

 

Håkan Lingblom (S)
070 - 829 46 26
berit.hakan@telia.com

 

Lars Erik Vikberg (C)
070 - 267 50 15
larserikwickberg59@gmail.com