Kyrkofullmäktige
Foto: Kristina Strand/IKON

Kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022 - 2025

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat.

Kyrkofullmäktiges ordförande

Elsie-Britt Eriksson (S)
070 - 069 78 66

Charlotte Stanislawska Nycander (S)
076 - 001 70 19
lottanycander@gmail.com

Ann-Christine Tillman (S)
070 - 718 31 19
ac.tillman@hotmail.com

Lars-Erik Vikberg (C)
070 - 267 50 15
larserikwickberg59@gmail.com

Staffan Åkesson (C)
070 - 628 62 43
staffan.akesson@ockelbo.se

Birgitta Åstrand (C)
070 - 699 41 93

birgitta.astrand@outlook.com

Anders Öquist (S)
070 - 360 72 11
anders.oquist@politik.ockelbo.se

Ersättare 

Håkan Alkberg (S)
070 - 342 84 72
hakan.alkberg@ockelbo.se

Petra Edel (S)
070 - 600 14 13
edel384@gmail.com

Karl Birger Larsson (C)
070 - 644 05 78
karl_birger.larsson@politik.ockelbo.se

Anna Fencker Lang (S)
070 - 524 70 19
annalang@telia.com

Eva Pettersson (S)
070 - 204 02 97
evaockelbo@hotmail.com

Lena Schenström (C)
070 - 678 60 44
lena.schenstrom@ockelbo.se

Lars Ola Östling (C)
070 - 677 96 03
larsolaostling@gmail.com