Foto: Magnus Aronsson/IKON

Ockelbo församlings internationella arbete

ACT Svenska kyrkan arbetar med långsiktig utveckling, katastrofhjälp och påverkansarbete tillsammans med kyrkor och organisationer över hela världen.

I kyrkoordningen för Svenska kyrkan står att varje församling "får lämna bidrag till internationell diakoni och mission".

Nationell nivå ska "samordna Svenska kyrkans och dess församlingars ansvar för internationell mission och internationell diakoni".

Kontakt för internationellt arbete i Ockelbo församling:

Ann-Christin Persson Georgsdotter
073 - 673 20 03
annchristin.georgsdotter@gmail.com

Tord Horn
070 - 263 37 24
tord.horn@gmail.com

Cajsa Hammarlund
070 - 686 13 34
cajsa.hammarlund@ockelbo.se

Staffan Åkesson
070 - 628 62 43
staffan.akesson@live.se

Anita Wiklund
070 - 341 13 02
anita.vidablick@gmail.com