Fasteaktionen 2022

SWISHA DIN GÅVA TILL 123 513 92 66 "Ockelbo församling - Kampanjer". Gäller fr o m

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Act Svenska kyrkan arbetar med partner över hela världen för att främja en hållbar och rättvis matförsörjning.


FASTEAKTIONEN 2022 - DELA LIKA UNDER SAMMA HIMMEL

De senaste åren har den positiva utvecklingen i världen gått tillbaka till följd av vidgad ekonomisk ojämlikhet, konflikter och klimatförändringarna. Coronapandemin har ytterligare förstärkt den negativa utvecklingen och allt fler människor drabbas av.

Fasteaktionen bjuder in till reflektion och omprövning av hur var och en av oss kan bidra till en hållbar utveckling för att alla människor och samtidigt innebär att framtida generationer får samma förutsättningar att leva andligt, socialt och ekonomiskt hållbart inom skapelsens gränser

Act Svenska kyrkan vill främja människors möjligheter att delta i ekonomin på rättvisa och hållbara villkor för en hållbar och rättvis matförsörjning. En viktig del i det arbetet är att utbilda människor om deras rättigheter och informera om hur de kan samarbeta och få hjälp av myndigheter.

Vårt arbete handlar om att nå en positiv, långsiktig och hållbar förändring. Det kan bara ske om vi samarbetar och därför är samarbetet med våra partner kärnan i vårt arbetssätt. Utgångspunkten i allt vi gör är att aldrig sluta tro på, och alltid stå upp för, människors kapacitet och rätt att utveckla och påverka sina liv och samhällen.