Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Du är alltid välkommen, men nu ber vi dig att ringa eller maila dina ärenden till församlingsexpeditionen som är stängd för personliga besök - Telnr 0297 427 60 eller ockelbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Begravningsärenden var vänlig kontakta kyrkogårdsansvarig på telnr 0297 55 210. Vid brådskande ärenden vänligen kontakta kyrkoherden på telnr 0297 55 202.