Kyrkans hus

Församlingsexpedition

Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen som nås via mail: ockelbo.forsamling@svenskakyrkan.se eller på telnr 0297 427 60.

På expeditionen arbetar Carina Westlund Claesson som bland annat bokar:

Kyrkliga handlingar såsom dop, vigslar och begravningar.
Det innebär att man, förutom präst, även bokar kyrkolokal och musiker.

Bokar kyrkans lokaler i Kyrkans hus i Ockelbo och Lingbo församlingshem.

Skänka gåvor till kyrkans verksamhet vid uppvaktningar och begravningar. Till exempel: Svenska kyrkans internationella arbete ACT för katastrofinsatser.               

Gravärenden telefnr 0297-552 10, t ex anmäla ny gravrättsägare, återlämna gravrätter till kyrkan, beställa gravskötslar etc.

Ockelbo församling
Besöksadress:
Södra Åsgatan 35
816 30  OCKELBO

ockelbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen att höra av Dig på telnr 0297-427 60.