Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Elisabet Nilsson, 0297-552 03

Citat ur församlingsinstruktionen:  

 

"Diakoni är inte ett arbetsområde för vissa
utan en grundhållning för vårt sätt att arbeta som kristen församling.
Vi vill i den vara en del av det goda samhället
och med vår kompetens bidra till en helhet."
 
Vi hamnar ibland i kläm i livet, t ex i våra relationer,
ekonomi, sjukdomar, livskriser etc.
 
Detta drabbar oss alla i mer eller mindre grad.
 
Då är det gott att någon finns till hands - som samtalspartner,
ett stöd i kontakt med myndigheter eller för att ge ett praktiskt handtag. 
 
Vår uppgift är att ha tid och finnas till hands.
 
Inga frågor eller tankar är för obetydliga eller dumma.
 
Ockelbo församlings diakoni vill vara en utsträckt hand
till den som just nu behöver den.
 
 
 
Inom diakonin i församlingen ryms idag bl a
  • Syföreningar i Ockelbo, Lingbo och Åmot
  • Besök, andakter och gemenskapsträffar på Bysjöstrand och Soluret i Ockelbo
  • Enskilda samtal
  • Uppvaktnings- och frivilliggrupp
  • Samtalsgrupper, t.ex för sörjande och nysvenskar
  • Soppluncher i Ockelbo och Åmot
  • Luncher med föredrag
  • Hembesök
Är Du intresserad och vill dela med Dig av Din kunskap och tid som volontär i vår församling,
hör av Dig till oss!