Blomma
Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Bön för Ockelbo

Käre Gud, tack för Ockelbo; skogarna och ljuset över åsarna . . .

Som vittnar om din godhet, tack för bygdens människor.
Så som bygden ligger skön från Rönnåstoppen
Gud, ge oss ditt perspektiv på livet i vår kommun.
Så som Bysjöns vatten speglar himlen,
Gud, hjälp oss var och en att reflektera ditt rike.
Så som jorden fött våra föregångare,
Gud, ge oss klokhet till försörjning och att rätt fördela pengarna idag.
Så som rullstensåsen går som en ryggrad genom vår kommun,
Gud, hjälp oss att se mönstret av din Sons liv i våra liv.
Så som skogen som omger oss är rikedom och vildmark,
Gud, låt oss ana din storhet och din inbjudan till äventyr.
Vi är alla en bön om att få glädje, kraft och meningsfulla uppgifter.
Hjälp oss att bli svar på dessa böner.
Amen