Bön för Åmot

Gud, tack för vår hembygd . . .

Tack för den vackra utsikten,
den skira grönskan och den friska luften.
Vi älskar vår by – tack för våra liv här!
Hjälp oss att möta varandra med öppenhet och förtrolighet.
Hjälp oss att vara generösa och ge vår kärlek vidare
till varandra och till dem som kommer till oss.
Jesus Kristus, världen kommer så nära oss,
främmande länders lidande finns i våra vardagsrum.
Vi känner oss hjälplösa!
Vi ber om att nöd och lidande måtte lindras,
att barn och gamla och utsatta människor får den hjälp de behöver.
Vi ber för vår värld, för den som är alldeles nära oss.
Vi ber för dem som arbetar och utbildar sig
och för dem som upplever att framtiden känns oviss.
Vi ber om att Åmot ska få utvecklas
och bli en bra bygd för både gamla och unga,
där vi hjälps åt och vet att vi alla behövs.
Gud, befria oss från att tycka synd om oss själva.
Befria oss från att känna nedstämdhet och hopplöshet.
Hjälp oss att se framåt med tillförsikt
och gör oss villiga till försoning och förlåtelse.
Hjälp oss att vara friska och hela som människor.
av Anita Asp