Hjärta
Foto: Alex & Martin/IKON

Bön

Bönen är ditt hjärtas samtal med Gud.

Bönen kan vara ett rop i förtvivlan eller ett uttryck för tacksamhet.

Bönen kan vara ett sätt att gråta eller att förundras.

Ofta är bönen ett sätt att stärka och bevara sitt hopp.

Bönen har inga gränser, utvalda platser eller speciellt språk.

Alla kan be när som helst, hur som helst och om vad som helst.