Frälsarkransen
Foto: Peter Ebbesson/IKON

Äldre

Församlingen vill i mötet med äldre vara en samtalspartner i vardagliga och existentiella frågor. Vi vill aktivt verka för att äldre träffas och att fungerande vän-kontakter skapas.