Foto: Janne Höglund

Svärta kyrka

Svärta kyrka - med anor från 1200-talet - ligger lantligt, tio minuters bilresa från Nyköping.

Svärta kyrka ligger i den nordligaste delen av Svärta socken, eftersom Svärtadalen länge var en vik av Östersjön. De äldsta delarna av kyrkan härrör från 1200-talet. Tillbyggnader och förändringar har gjorts på 1400-, 1500-, 1600- och 1800-talet. Tornet, som byggdes på 1400-talet har haft en annan färg, eftersom det omtalas 1688 att man "kiöpt Rööfärga att göra torn-Muren såsom han förr war".

1862 fick Svärta kyrka sin orgel byggd av P L Åkerman. I tornet finns tre klockor skänkta av olika herrskap på Sjösa. Altartavlan föreställer Jungfru Marie kyrkogång och är signerad Pehr Hörberg 1807. Dopfunten är huggen 1932 efter ritning av arkitekt Arre Essén. Predikstolen tillskrivs mästersnickaren Hans Behm och dateras till 1640-talet.

Den gamla kyrkan var rik på textilier. Mycket av det gamla förvaras på Statens historiska museum, bland annat en medeltida korkåpa med utsökt vackra broderier. Kyrkan äger en väl bevarad Karl XII:s bibel, tryckt 1703.

Vid den senaste restaureringen, som gjordes under 2009 och 2010 togs sidoskeppets bänkkvarter bort helt, liksom fyra bänkrader i mittskeppet. I långhuset uppfördes en läktarunderbyggnad med toalett, förråd, kapprum
och vindfång vid entréerna till kyrkans sidoskepp. Bergvärme infördes
och ersatte den tidigare elvärmen.

Hitta till Svärta kyrka

titta in i kyrkan online

Nu kan du titta in i Svärta kyrka utan att vara på plats.

Förflytta dig antingen genom att klicka på pilarna i bilden här nedanför eller genom att hålla nere musknappen på en plats i bilden och dra åt det håll du vill se.

Webbläsarna Google Chrome och Microsoft Edge har de stöd som krävs för att visa 360°.

Kontakta församlingsexpeditionen

Telefon: 0155-751 00
E-post: nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen har öppet för besök och telefon följande tider:
 
Måndag, tisdag: 10.00-12.00 samt 13.00-15.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag, fredag: 10.00-12.00 samt 13.00-15.00

Övrig kontorstid finns vi oftast tillgängliga på telefon, men inte alltid. Du kan även kontakta oss via e-post, som vi besvarar under kontorstid på vardagar. 

Svärta kyrkas klocktorn

Tornet byggdes på 1400-talet.
I tornet finns tre klockor skänkta av olika herrskap på Sjösa. Den största och äldsta skänktes, enligt inskriften, 1656 av riksrådet, amiralen och fältherren Erik Ryning på Sjösa och hans hustru Maria Elisabet Kurtzel, “dem till åminnelse”.
Samme Erik skänkte också lillklockan, hemförd som krigsbyte från trettioåriga kriget. Natten mellan den 1 och 2 augusti 1687 förstördes den av ett blixtnedslag och omgöts 1736 på bekostnad av grevinnan Wendela Stålarm på Sjösa.
Den tredje klockan är gjuten i Stockholm 1829 på bekostnad avfriherre B A Löwen på Sjösa. Den ersatte en äldre klocka från 1500-talets slut, vilken spruckit och därför sålts 1834.

 

Foto: Malén Eneberg
Foto: Malén Eneberg