Foto: Gustaf Hellsing

Kontakta oss

Vill du göra en bokning? Har du en fråga? Eller vill du samtala med en präst? Välkommen att höra av dig!

KONTAKTA FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Församlingsexpeditionens telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-12 samt onsdag klockan 13-15.

Telefon: 0155-751 00
E-postnykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se
Fax: 0155-751 18
Postadress: Box 103, 611 23 Nyköping

 

KONTAKTA KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN
Kyrkogårdsexpeditionens telefontider:
måndag-tisdag och torsdag-fredag 10-12 samt onsdag 13-15. 

Telefon:  0155-751 03
E-postnykoping.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Postadress: Box 103, 611 23 Nyköping

Kontakta församlingens medarbetare

fakturaadresser

Nyköpings församling
Fack 77801595
Box 15018
750 15 Uppsala
Organisationsnummer: 252004-7552

Faktura via epost:

77801595@faktura.svenskakyrkan.se
Till denna adress kan du skicka fakturor i PDF-format.
Skicka enbart en faktura per mejl. Ange referens.

E-faktura:

E-fakturaadress: 2520047552
VAN-leverantör: Swedbank
Format: Svefaktura 1.0
Bilagor: Hanteras ej