Foto: Gustaf Hellsing

Kontakta oss

Vill du göra en bokning? Har du en fråga? Eller vill du samtala med en präst? Välkommen att höra av dig!

Nyköpings församling

Telefon: 0155-75100
E-post: nykopings.forsamling@svenskakyrkan.se
Fax: 0155-751 18
Postadress: Box 103, 611 23 Nyköping

Kontakta församlingsexpeditionen

Telefon: 0155-751 00
E-post: nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se

Britt Andersson

Britt Andersson

Nyköpings församling

Assistent församlingsexpeditionen

Pia Åkerman

Pia Åkerman

Nyköpings församling

Assistent församlingsexpeditionen

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen

Expeditionens telefontider: måndag-tisdag och torsdag-fredag 10-12 samt onsdag 13-15. 

Telefon:  0155-751 03
E-post: nykoping.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Postadress: Box 103, 611 23 Nyköping

Marina Tapper

Marina Tapper

Nyköpings församling

Assistent kyrkogårdsexpeditionen

Gunilla  Karlsson

Gunilla Karlsson

Nyköpings församling

Assistent kyrkogårdsexpeditionen

fakturaadresser

Nyköpings församling
Fack 77801595
Box 15018
750 15 Uppsala
Organisationsnummer: 252004-7552

Faktura via epost:

77801595@faktura.svenskakyrkan.se
Till denna adress kan du skicka fakturor i PDF-format.
Skicka enbart en faktura per mejl. Ange referens.

E-faktura:

E-fakturaadress: 2520047552
VAN-leverantör: Swedbank
Format: Svefaktura 1.0
Bilagor: Hanteras ej