Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nyköpings församling Besöksadress: Västra Storgatan 33, 61123 Nyköping Postadress: Box 103, 61123 Nyköping Telefon: +46(155)75100 E-post till Nyköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

S:t Nicolai kyrka

S:t Nicolai kyrka ligger vid Stora torget i Nyköping, nära Culturum, Länsstyrelsen och Stadshuset.

S:t Nicolai kyrkas äldsta delar är från 1200-talet. Kyrkan brann flera gånger under perioden från slutet av 1500-talet fram till 1719. På sommaren 1719 totalförstördes kyrkan. Efter denna brand påbörjades ett restaureringsarbete som bland annat resulterade i den magnifika altartavlan, den överdådiga predikstolen och den utsmyckade orgelfasaden från den gamla Cahmanorgeln.

I början av 1920-talet genomfördes en genomgripande restaurering. Altaret flyttades från den östra ytterväggen till ett nykonstruerat kor med koromgång. All fast inredning såsom bänkar, koromgång, korstolar tillverkades av NK:s verkstäder i Nyköping. S:t Nicolai kyrka fick genom denna ombyggnad ett mycket enhetligt och för gudstjänst välfungerande rum. Kyrkorummet markerar den kristna livsvägen med sin början i dopet, bibelordets styrka och nattvardens oundgänglighet.

Under 1900-talet har en rad mindre restaureringar ägt rum men planlösning och inredning är den som tillkom på 1920-talet. Senaste ombyggnad skedde under hösten 2002, då ett kyrktorg skapades och orgelfasaden på den gamla Cahmanorgeln fick en bättre placering.

Den cirka 1300 m2 stora kyrkan har plats för ca 600 besökare.

Över Stora torget i Nyköping ljuder varje dag klockan 9, 12, 15 och 18 en psalm från kyrkans klockspel.

Hitta till S:t Nicolai kyrka

Gudstjänster OCH Lunchmusik i S:t Nicolai kyrka

Huvudgudstjänst
Mässa söndagar klockan 11.
Efter mässan serveras lättare förtäring i församlingshemmet.
Juni-augusti är det kyrkkaffe i stället för kyrklunch.

Mässa i kvällningen
Varannan tisdag klockan 18.

Morgonmässa
Varannan onsdag klockan 8, udda veckor.

Sinnesrogudstjänst
En gudstjänst till eftertanke och kraftsamling, med musik, meditation och ljuständning. Varannan tisdag klockan 18. Kaffe serveras i kyrkan från klockan 17.30. 

Lunchmusik
Torsdagar udda veckor klockan 12.12, sex gånger per termin.

För aktuell information om gudstjänster och Lunchmusik, se kalendariet.

Kollekt via Swish
Från och med 1 januari 2017 kan du lämna kollekt med kontanter eller via Swish.
Swishnummer för kollekter i S:t Nicolai kyrka: 123 615 61 78.
(OBS! varje kyrka i Nyköpings församling har ett eget Swish-nummer.)
Swishbetalning som inkommit under kollektdagen redovisas som kollekt, därefter som gåva till samma ändamål.

klockspelet i s:t Nicolai kyrka

Över Stora torget i Nyköping ljuder varje dag klockan 9, 12, 15 och 18 psalmer från kyrkans klockspel.

Klockan 09 Sv ps 181 Nu är det morgon
Klockan 12 Sv ps 199 Den blomstertid nu kommer
Klockan 15 Sv ps 201 En vänlig grönskas rika dräkt
Klockan 18 Sv ps 247 Befall i Herrens händer