Foto: Tommy Hvitfeldt

Mariagården

Mariagården ligger i stadsdelen Brandkärr och invigdes 1982.

Håkan Karlsson

Håkan Karlsson

Nyköpings församling

Präst, Kaplan Mariakapellet

Kontakta församlingsexpeditionen

Expeditionen är på grund av risken för spridning av Covid-19 tills vidare stängd för ej förbokade besök. 

Telefon: 0155-751 00
E-post: nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se
Adress: Kyrkans hus, Västra Storgatan 33, Nyköping

Mariagårdens klockstapel

I klockstapeln finns en klocka med inskriptionen:
Gjuten 1982 för Mariakapellet i Nyköpings östra församling.
Min själ prisar herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare.
Luk 1:46, 47.

Foto: Malén Eneberg