Foto: Linda Mickelsson / Ikon

Du behövs!

Det finns många sätt som du kan hjälpa medmänniskor på. Som medlem bidrar du till att vi kan stödja människor i Sverige och i världen. Du kan också stötta vårt arbete genom att ge en gåva. Eller varför inte engagera dig som volontär i Nyköping?

Engagera dig ideellt

Vill du ha en uppgift? Träffa nya människor och – framför allt – göra något för andra? Att vara ideell medarbetare i Nyköpings församling handlar om just det.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv, men också för dig som vill engagera dig för en bättre värld.

Engagera dig för en bättre värld!

Vill du engagera dig för en bättre värld? Välkommen till Nyköpings församlings internationella grupp!

Bli Ung ledare!

Är du konfirmerad och vill bli ledare för andra unga - på exempelvis konfirmandläger? Välkommen till Konfa 2.0 för att sedan bli Ung ledare.

Ge en värdefull gåva

Ge en gåva och bidra till Svenska kyrkans arbete - både lokalt, nationellt och internationellt.