Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nyköpings församling Besöksadress: Västra Storgatan 33, 61123 Nyköping Postadress: Box 103, 61123 Nyköping Telefon:+46(155)75100 E-post till Nyköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Alla Helgona kyrka

Vid Östra torget i Nyköping ligger Alla Helgona kyrka, som har anor från 1200-talet.

Den cirka 700 m2 stora kyrkan började byggas under senare delen av 1200-talet. Under hertig Karls tid gjordes en genomgripande ombyggnad. Vid restaureringen 1909 fick kyrkan den lilla takryttaren, som är en kopia av tornet på Erik Dahlbergs kopparstick över Nyköping. 1665 härjades kyrkan av brand. Vid den senaste restaureringen 1959-1960 återställdes bland annat pelarna i ursprungligt skick, nämligen kalkstensblock från Öland.

Altartavlan är utförd av Niclas Enander och skänktes till kyrkan år 1674 av änkefru Maria Elisabet Kurzel på Sjösa. Mittpartiet visar tre motiv: Nattvarden, Golgata och uppståndelsen. Detta flankeras av Moses och Johannes Döparen. Överst står Kristus på världsklotet med korsfanan.

Glasmålningarna i de fyra fönstren i koret är 1932 utförda av Per Månsson och N P Ringström efter en idé av prosten Elis Erlandsson.

Predikstolen är inköpt från Holland år 1626. På den finns bilder av apostlar och evangelister.

Krucifixet i triumfbågen är ett svenskt arbete från slutet av 1400-talet.

Dopfunten från mitten av 1600-talet är huggen i brun polerad kalksten från Öland.

I kyrkans silversamling finns dopskål, vinkanna och kandelabrar, som utgått från den berömde silversmeden Henning Petri.

Hitta till Alla Helgona kyrka

Det händer i Alla Helgona kyrka

HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL:
Böner, gudstjänster och mässor
Babysång
Barn-, ungdoms- och vuxenkörer
Konserter
Meditation
Retreat

För aktuell information: Titta i webbkalendern, appen Kyrkguiden eller foldern Uttryck. Mer information finns här

Kontakta församlingsexpeditionen

Telefon: 0155-751 00
E-post: nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kyrkans hus, Västra Storgatan 33, Nyköping
Expeditionens öppettider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-12, 13-15, onsdag klockan 13-15.